Polarled-legging i gang

Nyhamna gikk inn i en ny æra som gassknutepunkt, da det gigantiske leggefartøyet «Solitaire» torsdag la de første rørlengdene på Polarled.

Polarled Teknisk leder Thorsten Gundlach (fv.), kommunikasjonssjef Sverre Kojedal og prosjektleder Alfred Øijord fra Statoil på Nyhamna med leggefartøyet «Solitaire» i bakgrunnen.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Fredag kveld trekkes røret inn til landanlegget på Nyhamna.

– Polarled blir viktig for den videre utviklingen på norsk sokkel. Det nye gassrøret blir viktig for utbyggingen av nye felt i Norskehavet i åra framover, på samme måte som Åsgard Transport i sin tid ble det, sier kommunikasjonssjef Sverre Kojedal i Statoil.

Det er Statoil som står for leggingen av røret. Statoil er som kjent også operatør for Aasta Hansteen-feltet, som ligger 300 kilometer vest for Bodø - og er endepunkt for Polarled.

Gigant

«Solitaire», som eies av det nederlandske Allseas-rederiet, er verdens nest største leggefartøy, med en lengde på 300 meter og en besetning på 420 mann, skal legge gassrøret til Aasta Hansteen-feltet.  Det er 482 kilometer fra Nyhamna til Aasta Hansteen.

Fornøyd ordfører

Ordfører Bernhard Riksfjord (A), som har arbeidet aktivt for at Nyhamna skal bli gassknutepunkt, sier at starten på leggingen av Polarled-røret er en viktig milepæl for Aukra. Han berømmer Statoil, Shell og Gassco for godt samarbeid.  

Verdensrekord

Statoils prosjektleder for Polarled, Alfred Øijord, opplyser at det aldri tidligere er lagt et gassrør med en så stor dimensjon på så dypt vann i verden. Polarled blir på 36 tommer, og vil ligge på 1.265 meter på Vøringplatået.

Shell i rute

Shells prosjektleder Jan-Willem Verkaik, som leder den store ombyggingen og utvidelsen på Nyhamna for å ta i mot gassen fra Aasta Hansteen og andre nye felt i Norskehavet, opplyser at prosjektet følger den oppsatte tidsplanen. 45 prosent av prosjektet er nå gjennomført.

I tredje kvartal 2017 skal Statoil etter planen sende den første gassen fra Aasta Hansteen til Nyhamna.