Krever foreløpig ikke noe tvangsgiftermål

– Høgskolen i Molde får fortsette aleine – inntil videre, sier kunnskapsministeren.

Presenterte strukturmeldinga Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte strukturmeldingen for høgere utdanning onsdag. Han mener Høgskolen i Molde må finne seg en make, selv om den ikke nødvendigvis har geografisk nærhet eller samme faglige fundament.  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nyheter

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag hovedpunktene i strukturmeldingen for høgere utdanning for Stortinget. Meldinga legges formelt fram på fredag.

Større enheter

Regjeringen ønsker å slå sammen høgskoler og universitet til større enheter – målet er å øke kvaliteten i høgere utdanning og forskning.

– Dagens struktur er til hinder for høg kvalitet i forsknings- og utdanningsarbeidet. Vi har for mange små, sårbare fagmiljøer og for mange spredte, små utdanningstilbud som ikke tiltrekker seg nok studenter, sier Røe Isaksen.

Ikke tvang – ennå

Ledelsen ved Høgskolen i Molde har gitt tydelig uttrykk for at de helst vil stå aleine. Dette mener kunnskapsministeren er uklokt, men vil foreløpig ikke tvinge dem inn i en større konstellasjon.


Lite lystne på fjernstyring

Høgskolen i Molde er blant dem som ønsker fortsette aleine.

Reform legger press på små høyskoler

Regjeringen vil innføre et nytt finansieringssystem og nye kvalitetskrav for høyskoler og universiteter. Det vil gjøre det vanskeligere for landets minste læresteder å fortsette alene.

– Vår analyse er at Høgskolen i Molde vil slite med å stå aleine. De har et godt logistikkmiljø, men de har andre fagtilbud som vi ser trenger et løft, sier Røe Isaksen til Romsdals Budstikke.

– Jeg mener at hensynet til arbeidsliv og næringsliv i romsdalsregionen tilsier at Høgskolen i Molde bør tenke som Høgskolen i Ålesund.

Høgskolen i Ålesund har valgt å gå sammen med NTNU, mens Høgskolen i Volda i likhet med Molde har valgt å stå aleine.

– Vi vil fortsette prosessen med Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og andre institusjoner på Vestlandet, men foreløpig er det ikke snakk om noe tvangsgiftermål.

Faglig fundert?

Høgskolerektor i Molde, Hallgeir Gammelsæter, har etterspurt det faglige fundamentet for sammenslåingsprosessen regjeringen har satt i gang. Røe Isaksen mener dette vil komme tydelig fram i meldinga.


Universitet og høyskoler slipper tvangsgifte

Regjeringen kommer likevel ikke til å kreve at høyskoler og universiteter må slå seg sammen.

JOBB & KARRIERE

Ber Molde velge NTNU-vennskap

Næringslivstopper mener høgskolen bør satse på trøndersamarbeid – men HiM ser andre veger

– Jeg spør meg også hvorfor Høgskolen i Molde vurderer dette så vidt annerledes enn majoriteten av høgskolene rundt om i landet. Vi har nå 14 institusjoner som blir til fem. Hvorfor ser ikke Gammelsæter det samme som ledelsen ved for eksempel Høgskolen i Ålesund eller Høgskolen i Narvik?

Røe Isaksen understreker at de ikke freder Høgskolen i Molde i nåværende form.

– Vi kommer til å være veldig insisterende på at prosessen skal fortsette.

Utfordringer i Molde

– Jeg har ikke noe problem med å se at Molde har et sterkt logistikkmiljø, men de har en svakere søkning enn andre vitenskapelige høgskoler, de har en dårlig gjennomføring på bachelorgraden, og de har en negativ utvikling på vitenskapelige publiseringer siden 2010–så at de har noen utfordringer, det tror jeg de ser sjøl også, sier kunnskapsminister Røe Isaksen.

– Vil geografi og felles faglig plattform ha noe å si med hvem du kan samarbeide med?


Slåss for sin selvstendighet

Høgskolerektor Hallgeir Gammelsæter mener regjeringa tar helt feil når den mener kvaliteten øker når skoler slås sammen.

– Det beste er sjølsagt hvis en har en felles faglig plattform, men det er ikke nødvendig. Geografi kan også ha noe å si, men for eksempel for NTNU, så har ikke geografi hatt noe å si. For å ta Molde som konkret eksempel–det er andre institusjoner i nærheten som har fagområder der det er lett å se positive muligheter for et samarbeid, men om du skulle se mer direkte på hvem som kunne passe inn i logistikkutdanningen, så må du kanskje lengre vekk, sier kunnskapsministeren.

– Blir ikke borte

Røe Isaksen mener også at de små høgskolenes frykt for å bare bli en filial av den store, er ubegrunnet.


Ser til Vestlandet og Midt-Norge

Høgskolen i Molde ser fire læresteder som aktuelle å slå seg sammen med.

LEDER FREDAG 30. JANUAR:

Uviss framtid for Høgskolen i Molde

«Høgskolen i Molde er bærebjelken i kunnskaps- og kompetansemiljøet.»

– Det er ingen store utdanningsinstitusjoner som har interesse av å spise opp de minste. De vil heller videreutvikle. Og dét er også en viktig forutsetning fra vår side. På samme måte som at Høgskolen i Ålesund ikke blir borte ved å bli en del av NTNU, så vil også Molde bare bli en del av en større institusjon, og ikke bli borte når de knytter seg til noen andre.

– Er ikke frykten for å bli slukt av en større institusjon reell?

– Jeg mener at den frykten burde være større hvis du ble stående igjen aleine.

– Hvor viktig har Stjernø-utvalgets konklusjoner vært i arbeidet med denne strukturreformen?

– Konklusjonene har ikke vært viktige, men analysene har det. Disse kom jo i 2008–og har vært et utgangspunkt for vårt arbeid, og analysene har blitt bekreftet av flere rapporter i ettertid.