Terje Heggem forsøkt fjernet

Terje Heggem fra Molde fortsetter som styremedlem for Høgskulen i Volda. Det ønsket ikke Gunn Berit Gjerde (V).

Gjenvalgt: Terje Heggem fra Molde fortsetter som medlem i styret for Høgskulen i Volda. I fylkesutvalget ble han forsøkt erstattet av sin tidligere partikollega i Venstre, fylkesvararodfører Gunn Berit Gjerde fra Hareid.  Foto: Bjørn Brunvoll

Ville bytte ut: Gunn Berit Gjerde (V) foreslo Petter Bjørdal.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Fylkeskommunen skal oppnevne to av de fire eksterne styremedlemmene ved de statlige høgskolene. Bakgrunnen for dette er at høgskolene har oppgaver som viktige regionale utviklingsaktører. For Møre og Romsdal gjelder dette høgskolene i Volda og Ålesund. Høgskolen i Molde kommer ikke inn under ordningen fordi den er vitenskapelig høgskole.

I 2011 be Terje Heggem utnevnt til styremedlem for Høgskulen i Volda, og han står på lista over kandidater Høgskulen i Volda har satt opp for perioden 2015-2019.

I innstillingen fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik er Kristin Sørheim og Terje Heggem foreslått som fylkeskommunens representanter.

Politisk tyngde

Det ble ingen debatt om Sørheims kandidatur, men Gunn Berit Gjerde ønsket ikke at Heggem skulle fortsette i vervet. Hun foreslo  Petter Bjørdal skulle inn som ny styremedlem, med Rune  Krumsvik som vara.

Gjerde argumenterte med at man må legge sterkere vekt på å få inn styremedlemmer med tung politisk erfaring, og mente at Bjørdal (Ap) ville være rett person i dette vervet. Det var ikke alle enig i.

Krevende

– Noen styremedlemmer er mer krevende enn andre, og de bør være det. Jeg vet at det er krefter som ønsker andre enn Terje Heggem i dette vervet. Jeg mener han bør gjenvelges, og anbefaler dette på det sterkeste. Et styre trenger sterke og uavhengige medlemmer, sa Torgeir Dahl.

Ottar Brage Guttelvik understreket at Terje Heggem hadde frontet fylkeskommunens vedtak i styret i Høgskulen i Volda, og minnet om at Heggem også var foreslått av Høgskolen i Volda.

Avklaring

Tidligere i møtet var Petter Bjørdal blitt foreslått som vara for Terje Heggem. Fylkesordfører Jon Aasen syntes dette ble problematisk, og ba om en avklaring fra fylkesutvalget. Det endte med at Gunn Berit Gjerde trakk forslaget om at Terje Heggem skulle ut. Dermed var det klart for et enstemmig vedtak: Terje Heggem og Kristin Sørheim blir styremedlemmer ved Høgskulen i Volda fram til 2019, med Petter Bjørdal og Ingrid Opedal (SV) som vararepresentanter.

Terje Heggem sier han er glad for fornyet tillit. At hans gamle partikollega Gunn Berit Gjerde ville bytte han ut, er han ikke overrasket over.

– Hun mente det samme om meg for fire år siden også. Jeg er klar over at enkelte ser på meg som en enfant terrible, men det lever jeg godt med. Jeg trives med utfordringer, sier Terje Heggem.