Sjukehussaka gir politisk jordskjelv

Ap til historiske høyder før fylkestingsvalget i Møre og Romsdal.
Partibarometeret
  • Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for mediehusene Romsdals Budstikke, Adresseavisen og Sunnmørsposten.
  • 601 personer ble intervjuet over telefon i tidsperioden 5.-10 mars.
  • Det er trukket ut et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trykket tilfeldig fra husstandenes fasttelefon, i tillegg til tilfeldig trukket utvalg av mobiltelefoner.
  • Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen.
  • Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginer for undergruppene er større.
  • Undergruppe Romsdal består av Molde, Fræna, Vestnes, Sandøy, Nesset, Rauma, Midsund og Aukra.
Nyheter

En ny meningsmåling fra Respons gir Arbeiderpartiet historisk oppslutning med 35,3 prosent et halvt år før fylkestingsvalget. Sjøl om man trekker fra maksimal feilmargin på fire prosent er dette bedre enn noe valgresultatet siden direktevalg til fylkestinget ble innført i 1975. Beste Ap-valget så langt er 29,6 prosent i 1983.

Mest oppsiktsvekkende er oppslutningen på Sunnmøre. Sjøl om tallene er usikre indikerer målingen at Ap stikker av med hver tredje velger der. Historikerne må grave djupt i arkivet for å finne noe som likner.

Ap-jubel

De vantro gledesutbruddene satt derfor løst hos de Ap-toppene som ble innviet i meningsmålingen under fylkesårsmøtet i helga.

– Steike meg, utbrøt gjenvalgt fylkesleder Per Vidar Kjølmoen til Romsdals Budstikke.

– Måling er måling, og valg er valg. Jeg tar ikke noe for gitt, men dette er en enorm inspirasjon ved inngangen på valgkampen. Vi skal kjempe hardt for å gjøre oss fortjent til målingen. Tradisjonelt gjør Arbeiderpartiet det bedre i valg enn på meningsmålinger halvåret i forkant, sier Kjølmoen.

Vekstperiode

– Dette stemmer bra med den stemningen vi opplever. Engasjementet er stort og mens andre partier sliter har vi stor medlemsvekst. I motsetning til sist stiller vi lister i alle kommuner, sier fylkessekretær Egil T. Ekhaugen.

– Fantastisk. Jeg håper og 
tror at hovedforklaringen er velgerne ser Ap som ombud for folket. At de ikke vil ha høyrepolitikk, men et samfunn med små forskjeller og store muligheter for den enkelte, sier listetoer Tove-Lise Torve.

Trygghetsparti

– En fantastisk måling jeg aldri har opplevd i mi tid, sier fylkesordfører Jon Aasen. Da han ble fylkesordfører første gang i 2003 støttet 19,4 pst. Ap.

– Er det proteststemmene som kommer til dere?

– Jeg tror at for velgerne er Ap et trygghetsparti. I dette ligger både protest, stabilitet og trygghet, sier Aasen.

– Lav valgdeltakelse og relativt dårligere Ap-resultat preger fylkestingsvalgene?

– Jeg tror nok at de innbyrdes stridighetene i fylket motiverer folk til å bruke stemmeseddelen nå. Vi må motivere ytterligere. Fylkeskommunen er en stor velferdsprodusent med viktige bidrag til samferdsel, utdanning og kulturinstitusjonene.

– Hva skjer på mangeårig så blåblå Sunnmøre?

– Når høyresiden svekkes på Sunnmøre, blant annet som resultat av kommunereform og -økonomi. Da blir det ikke et vakuum, folk skifter parti. Det tjener Ap på per dato, sier Aasen.

Industriskifte

– Det er heller ikke gitt at endringer i arbeidsmiljøloven går rett heim i det sterke industrimiljøet på Sunnmøre. Når det gjelder permisjonsreglene har vi også arbeidsgiverne i ryggen, sier Aasen.

Stortingsrepresentant og tidligere LO-sekretær i fylket, Else-May Botten, bekrefter at regjeringens næringspolitikk er en nøkkel til stemningsskiftet.

– Jeg får stadig henvendelser fra næringslivet på Sunnmøre, som jeg kjenner godt, om at de blåblås næringsnøytralitet treffer dårlig. At den oppleves som distriktsfiendtlig, sier Botten.

Aasen tar ikke gjenvalg for gitt

Dagens meningsmåling gir samarbeidspartiene Ap, Sp, SV og V klart flertall i fylkestinget. Fylkesfører Jon Aasen (Ap) tar likevel eget gjenvalg langt fra for gitt.

Meningsmålingen gir dagens alliansepartier Arbeiderpartiet (17), Senterpartiet (4), Venstre (3) og SV (1) til sammen 25 av 47 seter i fylkestinget. Hovedmotstanderne Høyre (10), Frp (6) og KrF (4) får tjue plasser.

– Er fylkesordførerklubba fortsatt di dersom valgresultat blir tilnærmet lik meningsmålingen?

– Helt feil vinkling. Det er bare hardt arbeid og å passe på at man ikke får uvenner, som gir grunnlag for gjenvalg, sier Aasen til Romsdals Budstikke. Han legger til.

– Det dummeste jeg kan gjøre nå er å fortelle hvem jeg ikke vil samarbeide med. For flertall alene det får vi ikke.

– Høyresidas største mulighet per i dag er å få Venstre til å skifte side?

– Ja, og jeg kan ikke si så mye om hva Venstre vil. Det viktigste Ap kan gjøre er ikke å stenge døra for noen.

– Høyresiden kan tilby Venstre fylkesordføreren?

– Jeg vet ikke hva Høyre vil gjøre og kan ikke påvirke det. Både KrF og Venstre er knyttet opp til regjeringa som støttepartier. Dette kan virke inn, så vi kan ikke være naive, sier Aasen.

Hestehandlene

Aasen har sjøl sterke erfaringer for at hestehandling om makta ofte er vel så viktig som valgresultatet for enkeltpartier her i fylket.

I 2003 gjorde Ap tidenes dårligste fylkestingsvalg og Frp overtok som største parti. Da ble Jon Aasen ny fylkesordfører.

I 2007 ble Ap valgvinner. De ble igjen største parti med framgang på hele 5,7 prosent. Da fikk det tredje største partiet, Høyre, fylkesordføreren. Dette etter at KrF og fylkesvaraordfører Svein A Roseth skiftet side etter valget.

I 2011 ble Høyre valgvinner. De gikk fram 7,2 prosent og var bare fire tideler bak egen rekordnotering fra 1983. Da ble Aasen fylkesordfører igjen. For før Høyre skjønte hva som skjedde hadde Ap, SV, Sp og V tilbudt Sunnmørslista feite bein og inngått bindende avtale med dem.