To milliarder kroner skal gi topp E136

Vegen gjennom Romsdalen skal ut av bakleksa.

Flaskehals på Eksportvegen: Fredag morgen fikk samferdselspolitikerne oppleve hvor trangt det er for biler å passere hverandre på eksportvegen gjennom Romsdalen. Ved undergangen på Skirimoen må tungtrafikken snegle seg fram. På bildet fra venstre: stortingspolitiker Nils Aage Jekstad, ordfører Lars Olav Hustad, Helge Orten (skjult), Torill Eidsheim og fylkespolitiker Charles Tøsse. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

Den viktigste transportvegen inn og ut av Møre og Romsdal, E136 gjennom Romsdalen, har havnet i bakleksa. For to milliarder kroner kan vegen utbedres og gi en sikker helårsveg.

Fredag morgen kom Høyres medlemmer i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité til Åndalsnes for å ta eksportvegen gjennom Romsdalen nærmere i øyesyn.

Ser strekninga som helhet

- Når E136 gjennom Romsdalen skal utbedres, ønsker vi å se hele strekninga fra Åndalsnes til Oppland grense som en helhet. Ikke utbedringer stykkevis og delt, sa stortingsrepresentant Helge Orten da han møtte ledelsen i Rauma kommune og representanter for transportnæringa.

Nye kartlegginger fra transportnæringa viser at det hvert døgn kjører nærmere 500 lastebiler og vogntog gjennom Romsdalen.

- Jeg er forundret over at vegen gjennom Romsdalen blir snakket ned av fylkespolitikerne. De ser ut til å være mer opptatt av nye vegprosjekt enn å utbedre E136 som er den desidert viktigste transportåren inn og ut av Møre og Romsdal. Denne vegen vil være den viktigste de neste 10-20 åra også, sa Svein Kroken som er daglig leder i transportfirmaet Kroken AS.

Rassikring

Fra Statens vegvesens side er planene klare for utbedringer på deler av strekningen mellom Horgheimseidet og Bjorli. André Moltubak i Statens vegvesen fortalte politikerne at meningen er å starte på rassikring av Dølsteinfonna, ikke langt unna fjellområdet Mannen, neste år, forutsatt at reguleringsplanen er godkjent.

- Neste steg er utbedring av vegen opp stigninga fra Rødstøl til Oppland grense, det som omtales som Brustugulia. Vi har 20 millioner kroner til oppstart, men vi vet ikke totalkostnaden for prosjektet. Der håper vi å starte i 2017, sa Moltubak.

På strekningen fra Monge til Flatmark er dagens E136 svinget og smal. Flere steder er vegen for smal til å ha gul stripe i midten. På denne strekningen er meningen å bygge to tunneler. Kostnaden er anslått til 730 millioner kroner.

- Hvor mye penger trengs for å utbedre hele strekningen fra Horgheimseidet til fylkesgrensa mot Oppland, nær Bjorli?

- For to milliarder kroner har man mulighet til å få en sammenhengende god og trygg veg gjennom Romsdalen, sier Helge Orten.

Pengene er ikke bevilget

I Nasjonal Transportplan ligger det inne 990 millioner kroner, men pengene er ikke bevilget. Det må Stortinget bevilge år for år.

Helge Orten understreker at Regjeringen er opptatt av å få utbedret lengre strekninger. Partikollega Nils Aage Jekstad mener sammenhengende vegutbedringer er god økonomi.

- Det er betydelige summer å spare på å planlegge og gjennomføre utbedringer av lengre strekninger på vegnettet framfor å ta bit for bit, sa Jekstad.

Samferdselspolitikerne var på befaring langs E136 i Romsdalen, opp til Skirimoen.  Der sto politikerne ytterst på vegskuldera mens tunge vogntog suste forbi. Etter Romsdalen gikk ferden videre til Ålesund.