– Sikkerheten kommer først

Aukra-selskapet Front Safety har doblet antall ansatte.

Hektisk byggeaktivitet: Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Shell og Helge Gautvik, daglig leder i Front Safety virker storfornøyd med sikkerhetssamarbeidet, som fikk en ytterligere oppsving i oktober i fjor da det nye kompetansesenteret sto klart. I bakgrunnen klargjøres anlegget for å ta imot gass fra Aasta Hansteen. FOTO: RIGMOR SJAASTAD HAGEN 

Nyheter

Kompetansesenteret 
på Nyhamna sto klart 
i oktober i fjor. 


– Vi har nullstilt alle gamle kurs. Alle skal ha samme forståelse rundt viktigheten av sikkerhet på anlegget, sier Gautvik.

Han er daglig leder i Front Safety, som har forretningsadresse Aukra og består av 25 ansatte og 15 tilkallingsvikarer, i hovedsak ingeniører og personer med teknisk bakgrunn. De er en del av Front Group, som ble stiftet i 2012.

Alle kurses

Front Safety drifter innholdet i det nye kompetansesenteret på Nyhamna, og skal bidra til at Shell når sitt «Goal Zero»-mål.

– Vi skal ikke ha noen ulykker eller uønskete hendelser. Uansett hvor man er i næringskjeden må man innom kompetansesenteret for en introduksjon i helse, miljø og sikkerhet. Vi har rundt 70 ulike kurs. Kompetansesenteret er delt inn etter ulike disipliner, for å gi spesialisert opplæring, sier Gautvik.

Unik kompetanse

Front Safety omsatte for 43 millioner i 2014. I inneværende år har de en 18-millionerskontrakt med Shell, og de har avtale om å drifte senteret til 2018.

– Hva betyr det for dere å få drifte kompetansesenteret?

– Vi har doblet antallet ansatte. Vi blir ikke bare HMS-kompetansesenter, men bygger opp en kompetanse rundt gass-sikkerhet som er unik i norsk og internasjonal målestokk. Det setter oss på radaren til andre operatører, sier Gautvik.

Hektisk bygging

Rundt 20 av de ansatte i kompetansesenteret jobber med ekspansjonsprosjektet.

– Sikkerheten går alltid foran produksjonen, sier Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Shell.

Ekspansjonsprosjektet har en kostnadsramme på 15 milliarder og sysselsetter 4000 mennesker over hele verden.

På Nyhamna er det hektisk byggevirksomhet i forbindelse med klargjøring til å ta imot gass fra Aasta Hansteen-feltet.

Fra 2017 skal gassrøret Polarled føre i land gass fra Aasta Hansteen, og dermed bidra til at gasskapasiteten på Nyhamna økes fra 70 til 84 millioner kubikkmeter i døgnet.

Milepæl

I løpet av kort tid skal verdens største rørleggingsskip Solitaire trekke Polarled inn til land.

– Traseen og vaieren er klar. Det blir en milepæl, forteller Kitty Eide.

– Holdes budsjettet og tidsplanen på ekspansjonsprosjektet?

– Vi har som regel at vi ikke uttaler oss om budsjettet, uansett om det går godt eller ikke. Tidsplanen er på stell. Modulene har begynt å komme, tre av de 51 modulene er på plass, flere er på veg akkurat nå. Fokus nå er å forberede stansen av anlegget en gang i mai. Det blir da stengt for en periode. Anlegget tømmes for gass i forbindelse med at det skal lages 221 nye tilkoplingspunkt til det nye utstyret, sier Kitty Eide.

– Hvordan blir bemanningssituasjonen i forbindelse med dette?

– Per i dag er det 600 på prosjektet. Under nedstengningen blir det 1000 personer ekstra i prosjektet, og 400 drift. Så nå bygger vi opp brakkelandsbyen igjen, så vi nok en gang blir et av Norges største hotell, sier Kitty Eide.