Orkidé-leder: Vi gir oss ikke

Ingunn Golmen i Orkidé forsikrer at de ikke ser sjukehussaka som opp og avgjort.

- Vi skal ha en samling i neste uke for å stake ut veien videre, sier Ingunn Golmen, leder i Orkidé - ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre.  

Nyheter

Orkidé-lederen ble onsdag overrasket over at Venstre og KrF i Stortingets kontrollkomité ikke vil ha kritikk mot Høye etter komiteens høring fredag. Det betyr at det ikke er flertall i Stortinget verken for kritikk eller mistillit mot helseministeren i sjukehussaka.

Særlig er hun overrasket over Venstres Abid Raja:

- Venstre var jo veldig aktive og stilte kritiske spørsmål under høringa, sier hun til Rbnett.

- Men vi deler altså ikke konklusjonen om at det ikke har skjedd noe kritikkverdig. Vi mener Høie urettmessig har påvirket prosessen for å få det resultatet han ønsket.

- Hvem har han påvirket?

- Marthe Styve Holte, da han sa at hun måtte be direktør Trond Andersen gå.

- Men den saka ble vel definert ut under høringa, begrunnet med at den ikke har noe med sjukehussaka å gjøre?

- Ja, til en viss grad. Men vi mener den har en indirekte sammenheng med sjukehussaka. De avgangene banet veien for Daniel Haga som direktør og Ola H. Strand som styreleder. Og de har begge brukt styringssignal fra Høie for å få en ønsket felles innstilling.

- Men ingen av styrerepresentantene som behandlet saka, sa at de hadde blitt påvirket eller presset på noen måte?

- Nei, det sier de naturligvis ikke. Men når det ble lagt fram en innstilling på Hjelset fra Helse Midt-Norge, og det var dette Høie ønsket, vil det framstå som en klar føring.

- Mener du at styremedlemmene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge ikke gjorde seg opp noen selvstendig mening ut fra saksgrunnlaget, men bare fulgte en føring ovenfra?

- Vi mener avgjørelsen i Helse Møre og Romsdal ikke skjedde på fritt grunnlag, siden Astrid Eidsvik ikke fikk legge fram sin innstilling. Det er den største bøygen for oss – at hun ikke fikk gjøre det, og at hele prosessen gjennom tre år var en skinnmanøver.

- Hvordan kunne det være en skinnmanøver når det var Astrid Eidsvik som hadde full kontroll på den prosessen?

- Det som er å bebreide, var at Helse Midt kom inn og presset i slutten av prosessen. Hele den gode prosessen der vi alle hadde bidratt, ble lagt til side, og så tilpasset man argumentene etter konklusjonen.

- Astrid Eidsvik sa vel under høringa at hun ikke ble presset, men at hun følte seg presset? 

- Hun ble presset, hun ble fortalt at «du skal konkludere på Hjelset». 

- Men hun sa sjøl på høringa at hun fikk beskjed om å innstille på det hun ønsket?

- Hun fikk nok lov. Men hun visste at den konklusjonen ikke ville få flertall.

- Dårlig prosess

Hovedpoenget, sier Golmen, er at de fleste på Nordmøre er uenig i måten sjukehusprosessen har blitt ført på.

- Og det går ikke på Moldes befolkning eller politikere eller ansatte på Molde sjukehus. Det går på at prosessen ikke har vært god.

- Ikke opp og avgjort

Golmen understreker at det ikke er allmenn aksept på Nordmøre for å si at sjukehussaka er opp og avgjort, sjøl om høringa ikke ender opp i noen kritikk mot helseministeren. 

- Men hva vi nå skal gjøre, kan jeg ikke si noe om. Vi skal ha en samling i neste uke for å stake ut veien videre.