Her får Hervik ridderkorset

- En gudegitt orden til en gudegitt formidler, sa Jon Aasen da Arild Hervik ble dekorert.

Fylkesmann Lodve Solholm overrakte tirsdag professor Arild Hervik ridderkorset på vegne av H.M. Kongen.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

3. februar utnevnte H.M. Kongen professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Utnevnelsen skyldes Herviks innsats i samfunnsøkonomisk undervisning og forskning.


Arild Hervik utnevnt til Ridder 1. klasse

Blir dekorert på Høgskolen i Molde.


Tirsdag formiddag fikk Hervik overrakt det synlige beviset i form av et ridderkors, fra fylkesmann Lodve Solholm på et høytidelig arrangement på Høgskolen i Molde. Til stede var også flere ordførere fra Romsdal, blant dem Torgeir Dahl, fylkesordfører Jon Aasen, ledelsen av kollegiet ved høgskolen og forskningsparken, og familie og venner av Arild Hervik sjøl.

- En stor dag

- Dette er en stor dag for formidlingsmiljøet i Møre og Romsdal. Arild Hervik har gjort oss stolte av regionen vår. I dag gis en gudegitt orden til en gudegitt formidler.

Les mer i Romsdals Budstikke onsdag.

FAKTA OM HERVIK:

* Arild Hervik har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1975.

* Etter noen år i Statistisk sentralbyrå, ble Hervik i 1980 ansatt som førsteamanuensis i transportøkonomi i Molde.

* Han var en nøkkelperson i utviklingen av Møreforsking.

* Han har ledet en rekke studier av den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal.

* I 1995-1997 var Hervik professor i næringsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, før han i 1997 ble professor i ved Høgskolen iMolde.

* Arild Hervik er den eksperten i Norge som har deltatt i arbeidet med flest NOU-er. (Norges offentlige utredninger).

Kilde: Høgskolen i Molde