Slik blir høringen

Sjukehusgrilling i seks deler - sjekk når aktørene skal i ilden.

Det er i dette bygget i Akersgata 18 at høringen vil skje fredag 13. februar. Foot: Google streetview 

Nyheter

I sju timer og 40 minutter skal flere aktører i sjukehussaka spørres ut av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Saksordfører Per Olaf Lundteigen har laget en detaljert oversikt over hvordan denne høringen skal foregå.

Høringen vil ikke skje i selve stortingsbygningen, men i Stortingets høringssal i Akersgata like bak Stortinget.

Ett spørsmål

Det komiteen skal ha svar på er:

Er eierstyringen knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal i overensstemmelse med helseforetaksloven?

- Vi skal belyse skikkelig om helseministeren har brutt helseforetaksloven. Og da har vi valgt å belyse saka i et større tidsperspektiv, sier saksordfører Per Olaf Lundteigen til Rbnett.

Eierstyringen skal vurderes på alle nivåer:

• Helse Møre og Romsdal HF

• Helse Midt-Norge RHF

• Helse- og omsorgsdepartementet

Følges live på Rbnett

Timeplanen er lagt opp i seks bolker. Innimellom blir det fem pauser på til sammen en time og 50 minutter. Hele høringen starter fredag 13. februar klokka 09 og varer fram til 18.25 hvis timeplanen holder.

– Og den timeplanen holder, sier Per Olaf Lundteigen.

Rbnett kommer til å overføre hele høringen. Vi kjører tekstlive fra Oslo hele dagen, og vi vil etter alt å dømme også ha direkte TV-bilder fra alt som skjer i den lange høringen.

Slik blir selve høringen lagt opp:

Bolk 1

Professor Jan Fridthjof Bernt (innledning10 min)

Den norske legeforening (innledning 10 min)

Deretter spørsmål.

Varighet: 1 time 20 minutter

Bolk 2

HMR tidl. styreleder John Harry Kvalshaug (innledning 5 min)

HMR styreleder Stein Kinserdal (innledning 5 min)

Tidl. administrerende direktør Astrid Eidsvik (innledning 5 min)

Administrerende direktør Dag Hårstad (innledning 5 min) med bisittere: Espen Remme, strategi- og utviklingssjef og Odd Veddeng, fagdirektør HMR

Deretter spørsmål.

Varighet: 1 time 20 minutter

Bolk 3

HMN tidl. styreleder Kolbjørn Almlid (innledning 5 min)

Tidl. administrerende direktør Gunnar Bovim (innledning 5 min)

HMN tidl. styreleder Marthe Styve Holte (innledning 5 min)

Tidl. administrerende direktør Trond Michael Andersen (innledning 5 min)

Deretter spørsmål.

Varighet: 1 time 20 minutter

Bolk 4

HMN styreleder Ola H. Strand (innledning 5 min)

HMN administrerende direktør Daniel Haga (innledning 5 min) med bisittere: fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen og direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik, 5 min

Deretter spørsmål.

Varighet: 1 time 20 minutter

Bolk 5

Tidligere statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen/statssekretær Roger Ingebrigtsen (innledning 5 min)

Tidligere statsråd Jonas Gahr Støre/statssekretær Robin Martin Kåss (innledning 5 min)

Deretter spørsmål.

Varighet: 1 time og 10 minutter

Bolk 6

Statsråd Bent Høie (innledning10 min) med statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Deretter spørsmål.

Varighet: 1 time og 10 minutter

Vegen videre

Slik skal saka behandles etter høringen:

26. februar: 1. utkast saksordførermerknad

6. mars: Tilsvar

10. mars: 2. utkast

16. mars: Siste justering

19. mars: avgivelse