Lagmannsretten: Mobbesaka er ikke foreldet

Frostating lagmannsrett er uenig med Romsdal tingrett. Fristen for å ta opp igjen mobbesaka er ikke foreldet, slår de fast.

Saksøkers advokat, Leif Strøm, mener dommen i Frostating lagmannsrett er en full seier for hans klient.  Foto: Sigrun L. Meisingset

Nyheter

Saka, som først ble behandlet i Romsdal tingrett i januar 2014, dreier seg om en person i Nesset som mente seg utsatt for grov og langvarig mobbing mens han var i skolepliktig alder. Han er nå voksen, men har ikke vært i fast arbeid og har vært til psykiatrisk behandling på grunn av ettervirkningene av mobbingen.

Foreldet?


Kommune frikjent i mobbesak

Retten var delt, men flertallet kom til at kravet var foreldet. Kommunen må betale egne saksomkostninger.

Uenige om omfanget

Saksøkt kommune avviser erstatningsansvar etter mobbing på skolen

Sjelden mobbesak for retten

Tidligere elev krever erstatning av kommunen for mobbing i grunnskolen.

Mannen, som først seinere skjønte sammenhengen mellom mobbingen og de psykiske problemene, gikk til erstatningssak mot kommunen. Da saka var oppe for et drøyt år siden bestred de ikke at mannen hadde vært mobbet, men mente de handlet så snart de fikk vite om den. Rettens flertall kom uansett til at kravet fra mannen var foreldet.

– Full seier


Er en mobbesak for gammel?

Lagmannsretten skal vurdere om mobbesak på skolen skal droppes på grunn av foreldelse.

Frostating lagmannsrett behandlet ankesaka for en måned siden. Tirsdag kom de med sin enstemmige dom der de sier at mobbesaka ikke er foreldet. Ifølge avisa Driva mener saksøkers advokat, Leif Strøm, at dommen er en full seier for hans klient.

– Dommen er klar, sier Strøm til Driva.

I tenkeboksen

Advokat Sverre Larhammer førte saka for Nesset kommune.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at vi må få sette oss inn i dommen, sier han til avisa.

Nesset kommune kan nå velge å anke saka til Høyesterett, inngå forlik eller gå for en rettsbehandling av mobbesaka – altså få en realitetsbehandling i retten.