Sjukehusinnhold klart før mai?

Noe av det viktigste som må skje i sjukehussaka, er å få avklart konkret hvilke behandlingstilbud det nye fellessjukehuset skal tilby, mener Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd.

Vil ha framdrift – Den nasjonale helse- og sjukehusplanen som skal komme neste år, må ikke bli noen sovepute for planleggingen av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, mener lederen for Romsdal Regionråd, Torgeir Dahl.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Mens lederen for Orkidé, Aure-ordfører Ingun Golmen, torsdag signaliserte at ingen fra Nordmøre vil være med i prosjektorganisasjonen for å planlegge det nye fellessjukehuset, er signalet fra Romsdal Regionråd det stikk motsatte.


Nekter å bidra

Ingen på Nordmøre vil bidra i en prosjektorganisasjon for nytt sjukehus, sier Orkidé-leder Ingunn Golmen.

– Vi er opptatt av at det blir framdrift i sjukehusplanleggingen. Både Molde kommune og Romsdal Regionråd vil være medspillere i prosessen, og er beredt til å bidra inn i en prosjektorganisasjon, sier Torgeir Dahl som er leder for Romsdal Regionråd.

Skal lage prosjektorganisasjon

Torsdag møtte Dahl og ledelsen i Molde kommune administrerende direktør Dag Hårstad, assisterende direktør Helge Ristesund og strategidirektør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal.


Første sjukehusprat med ordførerne

- Har behov for å gå gjennom situasjonen i ro og fred.

- Bevar funksjoner i Kristiansund og Molde

Orkide: - Skadelig for et nytt sjukehus om Kristiansund bygges ned i interimfasen.

Direktør Hårstad fikk fullmakt av styret i Helse Møre og Romsdal til å sette sammen prosjektorganisasjonen som skal arbeide med konseptet «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal».

– Hva var budskapet fra Molde og Romsdal Regionråd til ledelsen i helseforetaket?

– Vi tror det vil være uhyre viktig å få avklart hva som skal være innholdet i det nye sjukehuset. En slik avklaring er viktig for Nordmøre, den er viktig for Romsdal og den er viktig for Ålesund. Vi håper helseforetaket klarer å være tydelig på hva innholdet skal være innen vi kommer til mai i år, sier Torgeir Dahl til Romsdals Budstikke.

Dahl legger til:

– Sjøl om situasjonen er krevende, kan vi ikke unngå de vanskelige diskusjonene. Det gjelder også diskusjonen om innhold i det nye sjukehuset.

– Er det aktuelt å vente med planleggingen av det nye fellessjukehuset til vi får vite hva Stortinget bestemmer om Nasjonal helse- og sjukehusplan i 2016?


Aksjonerte for barneavdelinga

Ville nekte Kristiansund sykehus å overføre barna til Ålesund

LEDER FREDAG 23. JANUAR:

Møter mothaker i alle leirer

«Effektivisering trenger ikke bety at kvaliteten blir dårligere.»

– Ut fra samtalene med helseforetaket er det enighet om vedtaket som er fattet om å bygge fellessjukehus og hvor det skal ligge. Det legger vi til grunn. Signalene slik vi har oppfanget dem fra helseministeren, er at Nasjonal sjukehusplan ikke skal forsinke planleggingen av det nye sjukehuset. Den nasjonale planen må ikke bli noen sovepute for prosjektorganisasjonen for fellessjukehuset. Det blir likevel viktig å avstemme element fra fellessjukehuset til den nasjonale planen, slik at ting stemmer overens, mener Torgeir Dahl.

– Har Molde kommune og Helse Møre og Romsdal drøftet hvordan avviklingen av dagens Molde sjukehus skal foregå?

– Nei, det har ikke vært tema ennå, sier Torgeir Dahl.