Nekter å bidra

Ingen på Nordmøre vil bidra i en prosjektorganisasjon for nytt sjukehus, sier Orkidé-leder Ingunn Golmen.

Jobber for omkamp Orkidé-leder Ingunn Golmen fortsetter arbeidet for å få gjort om sjukehusvedtaket.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Den administrative ledelsen i Helse Møre og Romsdal hadde torsdag dialogmøte i Kristiansund. I Tidens Krav i dag går Orkidé-lederen ut og sier de opplevde at konstituert direktør Dag Hårstad var lyttende, men at det ikke endrer deres syn på saken.

Ingen tillit

Da styret i Helse Møre og Romsdal 17. desember stemte for å plassere nysjukehuset på Hjelset, vedtok de samtidig at administrerende direktør i helseforetaket skulle opprette en prosjektorganisasjon i løpet av januar måned. Dette blir i så fall en organisasjon uten noen nordmøringer – dersom Golmen får sin vilje.

– Det er ikke aktuelt for noen på Nordmøre å bidra i prosjektorganisasjonen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal nå, sier Golmen til Tidens Krav.

– Vår tillit til denne beslutningen er ikke til stede, og det krever mye å bygge den opp igjen, sier hun.

Fortsetter eget løp

Som Orkidé-leder skal hun kun uttale seg på vegne av Orkidé når samtlige kommuner på Nordmøre er enige i en sak. I saker der det ikke er enighet skal kommunene jobbe hver for seg, heter det på hjemmesidene til Orkidé.

Blant annet i Gjemnes kommune har de vedtak på at de ikke skal ha noen omkamp i lokaliseringsspørsmålet. Dette ser ikke Golmen ut til å bry seg nevneverdig om.

– Vi fortsetter å kjøre vårt løp for å få beslutningen omgjort, sier hun til Tidens Krav.