Larsen: Sms-er som venn

Ordfører Per Kristian Øyen har så langt ikke villet utlevere en eneste sms tilknyttet sjukehussaken.
Ba om innsyn
  • Romsdals Budstikke har ønsket innsyn i alle e-poster og sms til og fra ordfører Per Kristian Øyen i tidsrommet 1. august 2014 og fram til 31. desember 2014, som vedrører sjukehussaka.
  • I tillegg ba vi om innsyn i all e-post- og sms-kommunikasjon mellom ordfører Per Kristian Øyen og Anne Grethe Strøm-Erichsen i det tidsrommet hun var helseminister fra 20. oktober 2009–21. september 2012.
  • Samt innsyn i all e-post- og sms-kommunikasjon mellom stats-sekretær Roger Ingebrigtsen i tidsrommet 20. oktober 2009 til 18. juni 2010.
  • Vi har fått innsyn i e-postkorrespondanse i sjukehussaka fra august til og med desember 2014. Vi har også fått oversendt ordførerens anropslogg for oktober, november og desember 2014.
  • «Når det gjelder begjæring av innsyn i e-postkommunikasjonen fra perioden 2009-2012, finnes dessverre ikke dette i kommunens arkiv eller systemer på grunn av utbytting av utstyr og mangel på arkivering.», skriver ordføreren.
Nyheter

Jan Erik Larsen har vært seniorrådgiver i PR- og kommunikasjonsbyrået First House og ledet selskapets avdeling for samfunn og politikk, før han mandag blir prosjektleder for strategisk nærings- og regionsutvikling i Kom vekst på Nordmøre.

– Et forhold mellom meg og mine venner

Rbnett snakket med Larsen om hans kontakt med Øyen i sjukehussaka, like før Operafestukene i Kristiansund braket løs torsdag kveld. Som kjent har Per Kristian Øyen utlevert en mobillogg over tre måneder, som viser kontakt med bla a Larsen. I desember med høy temperatur i sjukehussaka, sendte Øyen 128 sms bare til Larsen.

– Jan Erik Larsen, du og Øyen er venner privat, men vi lurer på om noen av sms-ene er del av noen profesjonell relasjon som har med sjukehussaka å gjøre?

– Den kontakten jeg har med venner, via telefon eller sms, er et forhold mellom meg og mine venner. Alle mine venner skal vite at de fritt kan ta kontakt med meg på den måten de selv ønsker, uten frykt for at jeg går til media med innholdet i kontakten, sier Larsen. 

– Har du vært rådgiver for ordfører Øyen, Kristiansund kommune og / eller Orkide i sjukehussaken, gjennom First House, eller utenfor First House?

– Hvilke oppdrag First House har eller har hatt, må du nok snakke med First House om. Det er bare ledelsen, Per Høiby, som uttaler seg om slikt. Alt som gjelder min tid i First House, er det han som må svare på, sier Larsen. Og:

– Når det gjelder min kontakt med Øyen, har vi vært gode venner i 40 år, og det håper jeg vi kan fortsette med. Vi snakker sammen hver uke, det gjorde vi selvsagt også i desember. Både han og mange andre jeg har vært i kontakt med, har selvsagt også snakket om sjukehussak, men innholdet er privat.

– I 2008 friga Stoltenberg og Rune Bjerke flere sms-er til offentligheten i en helt annen sak. Og Torgeir Dahl friga som kjent alle sine sms-er på spørsmål fra TK. Hva syns du som tidligere pressemann om at Øyen ikke utleverer noen sms?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg legger til grunn at alle som har plikt til journalføring, kjenner reglene og følger dem.

First House avviser

På spørsmål til First House om oppdrag i sjukehussaka, får vi dette svaret:

«Hei, vi kommenterer ikke kundeforhold, enten det er kunder vi har, ikke har, har hatt eller kan komme til å få. Mvh Per Høiby»

Ikke spor - ikke innsyn

Romsdals Budstikke ba 5. januar i år om innsyn i alle e-poster og sms til og fra ordfører Per Kristian Øyen i tidsrommet 1. august og fram til 31. desember 2014, som vedrører sjukehussaka. 21. januar fikk vi svar. Et innsyn i 87 e-poster i perioden og en telefonlogg på 104 sider fra årets tre siste måneder.

I svarbrevet Romsdals Budstikke fikk, skriver ordfører Per Kristian Øyen at Kristiansund kommune ikke har tilgang på innholdet i SMS-er som er sendt det siste halve året. På spørsmål om det betyr at disse er slettet, eller om Budstikka vil få tilgang til de sms-er som er relevante for sjukehussaka, svarer Øyen slik via bysekretær Toril Skram Lundberg:

– Kristiansund kommune er i utgangspunktet av den oppfatning at sjukehussaka er en forvaltningssak som ligger under Helse Møre og Romsdal, slik at det som finnes av saksdokumenter vil man få ved henvendelse til Helse Møre og Romsdal. I forlengelsen av dette antas det at kommunikasjon fra ordfører i sjukehussaka ikke er dokumenter som er knyttet til kommunens «ansvarsområde eller til verksemda meir generelt», jf. offentlighetsloven § 4 annet ledd. Dette er også et prinsipielt spørsmål som kommunen antar at det kan være et behov for å få en rettslig avklaring på, også av hensyn til andre liknende saker/sakstyper.Ordføreren har likevel allerede framlagt 87 e-poster til belysning av saka.»

Romsdals Budstikke ba også om innsyn i kommunikasjon mellom daværende helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen og Øyen sist gang sjukehusstriden raste. En eventuell slik kommuikasjon finnes ikke i kommunens arkiver. På grunn av manglende lagring og bytte av datautstyr.