Overforbruk på 300 millioner

Hver eneste dag siden Helse Møre og Romsdal ble opprettet, har helseforetaket hatt et overforbruk på 200.000 kroner. – Vi har ikke råd å fortsette slik, sier direktør Dag Hårstad.

Driver for dyrt – Forklaringen på underskuddet i Helse Møre og Romsdal i fjor er enkel: Vi brukte mer penger enn vi hadde til rådighet, sier direktør Dag Hårstad. Helseforetaket forbereder omfattende tiltak for å få ned kostnadene.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Sjukehusdriften i Møre og Romsdal har vært ute av økonomisk kurs helt siden Helse Møre og Romsdal ble opprettet i 2011.

Hundre millioner skjeivt

I 2014 var kravet til Helse Møre og Romsdal å gå med 67 millioner kroner i overskudd. Etter det Romsdals Budstikke får opplyst, vil regnskapet viser et underskudd på rundt 35 millioner kroner. Avviket fra budsjettet til virkelighetens tall ble altså 101 millioner kroner.

– Situasjonen er særdeles alvorlig. Helse Møre og Romsdal hadde overforbruk både i 2011, 2012, 2013 og altså i 2014. Vi har opparbeidet oss 300 millioner kroner i overforbruk, sier administrerende direktør Dag Hårstad til Romsdals Budstikke.

Hårstad ble konstituert i direktørstillingen helt på tampen av fjoråret, etter at Astrid Eidsvik gikk av på dagen 4. desember 2014.

Bruker for mye hver dag

– Hvordan kan underskuddet i 2014 forklares, Hårstad?

– Vi bruker mer penger enn vi har. Jeg har ikke sett det komplette regnskapet, men tendensen er den samme som foregående år. Kostnadsutviklinga er ikke bra. Vi kan ikke fortsette med denne typen underskudd.

Hårstad ser at kostnadsnivået når helseforetaket går inn i 2015 er for høyt.

– Hva blir konsekvensen av at helseforetaket bruker mer penger enn dere har til rådighet?

– For investeringene vi har behov for, er dette problematisk. Vi er helt nødt å bryte kostnadskurven, for vi har behov for å investere i folk, investere i utstyr og investere i bygg, sier Dag Hårstad.

Ventetidene blir kortere

Driften av sjukehusa i desember, da sjukehusstriden raste som hardest, var isolert sett ikke så avskrekkende. Men store enkeltposter, som økte utbetalinger til pasienterstatninger, fikk millionene til å rulle i fjor.

– Det positive er at vi er på rett veg med å få ned ventetidene for pasientene. Aktiviteten ved sjukehusa er også omtrent som planlagt, sier direktøren.

– Hva skal til for å redusere kostnadene?

– Vi har en avtale mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt som innebærer at effekten av effektiviseringstiltak og omstillinger vil komme med større tyngde i 2016, 2017 og 2018. Det pågår mye godt omstillingsarbeid, men vi må bli bedre på ledelse og tiltak. Beslutninger skal tas lenger ned i organisasjonen enn vi har vært vant til, sier Dag Hårstad.

Styret i Helse Møre og Romsdal samles 25. februar. Da blir detaljene i økonomien for 2014 lagt fram.