– Ikke grunnlag for straffesak

Mora er fortsatt siktet for falsk forklaring, men siktelsen av en mann for bortføring, vil falle bort.

Politiadvokat Laura Havdal   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Torsdag måtte politiadvokat Laura Havdal slå fast at det ikke blir straffeforfølging av bortføringen av 7-åringen fra et samvær i regi av barnevernet.

Ikke grunnlag

Politiet har en rimelig oversikt over hva som skjedde fram til gutten ble funnet et døgn etterpå sammen med en mann i nær relasjon, men ønsker ennå ikke å bekrefte om det var i utlandet.

– Det er av hensyn til gutten. Mora er fortsatt siktet for falsk forklaring, og det gjenstår noen etterforskningsskritt som gjelder andre sider av saka. Straffesaken om barnebortføring er det imidlertid ikke rettslig grunnlag for, sier hun til Romsdals Budstikke torsdag ettermiddag.

Midlertidig omsorg

Årsaka er forholdet mellom straffeloven og barnevernloven.

Straffelovens paragraf 216 som omhandler ulovlig bortføring av mindreårige, tar i dag utgangspunkt i den som har den varige omsorgen for barnet.

– Gutten i denne saka var plassert i fosterheim, men hadde ikke fått vedtak om varig omsorgsovertakelse etter paragraf 4–12 i barnevernloven, forteller Havdal.

Hull i lov

I akutte situasjoner «når barnet vil ta vesentlig skade av å forbli i heimen», kan barn flyttes midlertidig (paragraf 4-6, journ.anm.).

Utfordringen er at de midlertidige overtakelsene kan vare lenge, fordi sakene skal innom Fylkesnemnda, og deretter tingretten om partene anker.

– Da forsvinner av og til barn, forteller politiadvokaten, men straffeloven knytter dem ikke til ulovlig bortføring.

– Er dere maktesløse med dagens regelverk?

– En slik bortføring er den første i sitt slag her, men det er en kjensgjerning at noen barn forsvinner i løpet av tida prosessen tar. Vår oppfatning er at dagens lovverk ikke gir tilfredsstillende beskyttelse av barna. Det er signalene fra dem som jobber med dette, og det er derfor satt i gang arbeid med å vurdere om lovbestemmelsen skal endres. Da må man vurdere om også midlertidig omsorgsovertakelse skal inn i bortføringsparagrafen, sier Havdal.

Ikke kidnapping

Hun understreker at politiet er glade for at de sammen med barnevernet fikk gutten tilbake.

Siktelsen mot mannen som ble pågrepet sammen med gutten vil ikke bli opprettholdt.

– Er det mulig med tiltale for «alminnelig kidnapping» etter straffelovens paragraf 223?

– Det har vært et tema under etterforskningen, men vi kom til at den ikke rammet dette forholdet. Det har med måten han ble bortført på og omstendighetene for øvrig.

Tenker på guttens beste

Barnevernleder Yngve Cappelen i Molde kommune ønsker ikke å kommentere lovverket konkret, og fastholder at deres fokus nå er på guttens ve og vel.

– Generelt så ønsker jeg alle lovendringer som styrker barns rettigheter og trygghet velkommen. Det som er viktig for oss nå, er guttens beste og hans sikkerhet. Vi er veldig glade for at han har kommet til rette og har det bra i dag, sier Cappelen til Romsdals Budstikke torsdag ettermiddag.