Har samlet inn 450.000 til sjukehussaka i Kristiansund

Arrangerer støttekonsert med blant andre Elg og Frode Alnæs i mars.

Facebook-gruppa «Vi som vil ha Astrid Eidsvik tilbake i sykehus-saken» arrangerer støttekonsert i mars. Elg er blant artistene som skal   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Facebook-gruppa «Vi som vil ha Astrid Eidsvik tilbake i sykehus-saken» satte før jul i gang en innsamlingsaksjon i forbindelse med sjukehussaka. Ifølge talsmann Arne Grødahl har gruppa nå samlet inn 450.000 kroner.

- De første 250.000 kronene kom fra privatpersoner som har gitt fra 1000 kroner og nedover. 200.000 har kommet fra næringslivet i en samlet pott. Der har jeg ikke oversikt over hvor mye de enkelte aktørene har gitt, sier Grødahl.

Utredninger og advokater

Ifølge Grødahl skal beslutninger om hva pengene skal brukes til tas av Orkidé, Komvekst og innsamlingsaksjonen i fellesskap.

- Pengene kan blant annet brukes om det blir behov for ytterligere rapporter i saka. Advokater i forbindelse med en eventuell rettslig oppfølging kan også være et aktuelt formål, sier han.

Støttekonsert

Grødahl forventer enda mer penger på konto i forbindelse med at innsamlingsaksjonen skal arrangere en konsert i Braatthallen 8. mars. Elg, Frode Alnes og El Cuero er på lista over artister som skal ha bekreftet at de vil stille opp. Jan-Erik Larsen skal være konferansier. Ifølge en nettsak fra arrangørene har Larsen avbrutt ferien for å stille opp.

- Vi forventer et overskudd på 200-300.000 kroner på konserten, sier Grødahl.

Ny nettside

I dag har gruppa også lansert egen nettside sykehussaken.no. Hensikten er ifølge Grødahl å samle alt av artikler som gruppa mener har en nyhetsverdi på samme sted.

Også "moldepatriotene" har sin egen side som brukes til å dele informasjon i sjukehussaka, nyemoldesykehus.com.