Finnes ikke elektroniske spor

Eventuell e-postkommunikasjon mellom tidligere helseminister Strøm Erichsen og ordfører Per Kristian Øyen ble aldri journalført og arkivert.

Partikamerater Per Kristian Øyen og Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen under den store sjukehusaksjonen i Kristiansund i 2010.  Foto: Erik Birkeland

Oppsiktsvekkende Det mener juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, Kristine Foss. 

Nyheter

– Svært alvorlig og et demokratisk problem, mener offentlighetseksperter om Øyens manglende journalføring.

I forbindelse med sjukehussaka ba Romsdals Budstikke om innsyn i ordførerens eposter og sms fra det siste halve året, men også om  innsyn i eventuell e-postkorrespondanse mellom Øyen og Anne Grethe Strøm-Erichsen, som da var helseminister, og mellom Øyen og Roger Ingebrigtsen, som var statssekretær. Begge var den gang involvert i sjukehusstriden. En eventuell slik kommunikasjon finnes imidlertid ikke i Kristiansunds arkiver. Forklaringen Øyen gir er denne: «Når det gjelder begjæring om innsyn i e-postkommunikasjon fra perioden 2009-2012, finnes dessverre ikke dette i kommunens arkiv eller systemer på grunn av utbytting av utstyr og mangel på arkivering.»

Dette får offentlighetseksperter til å reagere skarpt.

Bryter lova

– Etter offentlighetsloven er alle offentlige organ pålagt å føre postjournal over dokumenter som berører saksbehandling i det aktuelle organet. Og etter arkivloven skal dette fortløpende også arkiveres. Dette er det ingen tvil om; relevante dokumenter skal journalføres, sier Arne Jensen, ekspert på offentlighet og leder i Norsk Redaktørforening.

– Så her bryter man lova?

– Det er nokså åpenbart. Hvis Kristiansund kommune sier at de ikke har tatt vare på materiale og det i det materialet er dokumenter som er relevant for saksbehandling, så er det brudd på offentlighetsloven og ikke minst arkivloven, sier Jensen.

– Svært alvorlig

– Jeg mener det er svært alvorlig at en stor mengde dokumenter som viser hvordan kommunen, politikere og forvaltningen utøver jobben sin er gått tapt. Det er jo nettopp gjennom at det finnes dokumenter at man kan se om ting er gjort etter boka og etter de lover og regler vi har, sier han.

– Og argumentet om bytte av utstyr?

– Bytte av utstyr er uansett ikke noen gyldig unnskyldning eller grunn til ikke å arkivere og journalføre.

– Er ditt inntrykk at det generelt er slurv knyttet til journalføring av e-poster og sms-er?

– Det er min kvalifiserte mistanke, ja. Det er grunn til å tro at en del ting ikke journalføres slik det bør og skal etter lovverket. Jeg har ingen undersøkelser rundt dette, men mye tyder på at det er en varierende praksis her, sier Jensen.

– Oppsiktsvekkende

Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund er like kategorisk.

– Dette kan ikke kalles annet enn uforsvarlig saksbehandling fra kommunens side og lite tillitvekkende i et demokratisk perspektiv, mener hun.

Hun har vurdert svarbrevet fra Kristiansund kommune.

– Dette er ikke bra. Romsdals Budstikke har bedt om dokumentasjon på saksbehandlingen rundt sjukehus på Nordmøre og Romsdal. Formen på denne, om det er sms, e-post eller brev, er egentlig irrelevant, alt som er saksbehandling skal arkiveres på en måte som gjør det mulig å gjenfinne, sier Foss.

Hindrer kontroll

Foss mener det ikke er usannsynlig at en hel del kommunikasjon foregikk elektronisk og da på e-post i den perioden det er snakk om.


Skylder på bytte av datautstyr

I flere dager har Romsdals Budstikke forsøkt å få ordfører Øyen i tale. Til slutt fikk vi svar på e-post.

- Har ikke gjort noe uetisk

Torgeir Dahl har frigitt alle epostene og tekstmeldingene fra hele høsten.

– Det er derfor etter all sannsynlighet viktig dokumentasjon på saksbehandlingen som er gått tapt, sier Foss. Hun mener det er et klart brudd på arkivloven og arkivforskriften hvis dette er borte.

– Det er også ekstremt uheldig for ettertida, for muligheten til å drive uavhengig kontroll og for tilliten til de beslutninger som er tatt, hvis dette er borte. Uavhengig kontroll forutsetter innsyn i grunnlagsdokumenter, og det er derfor vi har krav på innsyn etter offentleglova, sier hun.

Ikke sms

I svarbrevet skriver også Kristiansund kommune at ordføreren forløpig ikke har noen  journalførte SMSer i kommunens sak/arkivsystem fordi systemet ikke har nødvendig integrasjonsmulighet.

Har hatt dialog

Ordfører Øyen ønsker avslutningsvis å  poengtere følgende:

– Det har aldri vært lagt skjul på at det har vært møter og dialog med politisk ledelse med formål å påvirke plassering av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.