Bodde på skjult adresse

Politiet bekrefter at den forsvunne 7-åringen bodde på skjult adresse.

Politiets pressetalsmann Alf Stormo opplyser at det også var tolk til stede, i tillegg til tilsynsfører, da 7-åringen fra Litauen møtte sin mor på Molde Bowling mandag ettermiddag.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

7-åringen som forsvant fra Molde Bowling mandag ettermiddag, bodde på skjult adresse hos fosterfamilien i Rauma. Det bekrefter politiets pressetalsmann Alf Stormo overfor Rbnett.

Fra andre kilder får Rbnett opplyst at skjult adresse kan ha flere årsaker. Én grunn kan være frykt for kidnapping. 


Har videoopptak av sjuåringen

Politiet bekrefter nå at de har videoopptak av at den forsvunne sjuåringen blir ført ut av Moldehallen.


Må unngå sporing

Når barn i fosterfamilie skal ha samvær med biologiske foreldre, blir barnet ofte brakt til samværet av fosterforeldre, som gjerne slår av en prat med de biologiske foreldrene. Slik kontakt er vanlig under normale omstendigheter.

Når et barn er plassert på skjult adresse, får dette følger for ordningen rundt samvær med biologiske foreldre, får Rbnett opplyst fra ulike kilder i barnevernet.

For at biologiske foreldre ikke skal kunne finne ut hvor barnet bor, blir barnet da hentet til og kjørt tilbake etter samvær av tilsynsfører i barnevernet.

I motsetning til i normale tilfeller, har fosterforeldrene da ingen ting med barnets samvær med biologiske foreldre å gjøre. I slike tilfeller er slike samvær barnevernets ansvar.


Faren ikke hovedfokus

Ifølge politiets pressetalsmann Alf Stormo er politiet interessert i å komme i kontakt med flere familiemedlemmer av gutten. Samtidig sitter moren i sitt andre avhør.


Viktig med tolk

Der en involvert familie er utenlandsk, kan det også være svært viktig å ha tolk til stede, dersom man vurderer at det er risiko for kidnapping. På generelt grunnlag får Rbnett opplyst at det da kan gjøres vedtak om at det skal være tolk til stede.

- Hvis det ikke er tolk til stede under slikt samvær, er det en risiko for at biologiske foreldre kan gi barnet instruksjoner uten at tilsynsfører har mulighet til å få det med seg, sier en barnevernskilde til Rbnett.

Rbnett har ingen opplysninger om at dette har skjedd før forsvinningen i Moldehallen.


Kartlegger alle elektroniske spor

Kripos har kommet til Molde. Videobilder og mobilbruk er blant fokusområdene.


Var tolk til stede

Politiets pressetalsmann Alf Stormo bekrefter overfor Rbnett at det også var tolk til stede, i tillegg til tilsynsfører fra barnevernet, da 7-åringen hadde samvær med sin mor på Molde Bowling mandag ettermiddag.

- Rbnett har fått tips om at det finnes litauere i Norge som har som virksomhet å kidnappe litauiske barn som er overtatt av barnevernet. Er dette en mulighet dere holder åpen?

- Det er jeg ikke kjent med. Det har ikke kommet fram noe slikt under etterforskningen så langt, sier Stormo.


Har ikke fått kontakt med guttens far

Politiet vet ikke om sjuåringen hadde egen mobiltelefon.