Får historisk stor sluttpakke

Astrid Eidsviks 2,5 millioner slår alle rekorder.

Astrid Eidsvik går fra helseforetak til Ålesund kommune. Hun tar med seg 2,5 millioner kroner i sluttavtale fra foretaket. Foto: Bjørn Brunvoll 

Nyheter

Romsdals Budstikke skrev onsdag om at avgått direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, får en sluttavtale verd til sammen 2,5 millioner kroner.


Eidsvik får 2,5 millioner

Sluttavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og den tidligere direktøren Astrid Eidsvik er ferdig forhandlet. Sluttpakken til Eidsvik er på rundt 2,5 millioner kroner.


Med ei årslønn på rundt 1,6 millioner kroner innebærer sluttavtalen at Eidsvik har seks måneders oppsigelsestid uten arbeidsplikt. Fra 4. juni 2015 får hun ett års etterlønn fra helseforetaket. Verdien av sluttavtalen løper dermed opp mot 2,5 millioner kroner.

Blir rådmann

Arbeidsavtalen til Eidsvik inneholdt ingen klausul om at etterlønna avkortes dersom hun får seg ny jobb. Det betyr at hun kan gå inn i rådmannsstillingen i Ålesund kommune med 2, 5 millioner kroner oppå det hun får i lønn fra kommunen.

Adresseavisen (artikkelen krever innlogging) har mandag et større oppslag der de har sammenlignet sluttpakken til Eidsvik med andre direktørers sluttavtaler. Ingen annen leder har fått noe i nærheten av det Astrid Eidsvik har fått:

Mer enn Helse Midt-direktøren

* Trond Michael Andersen var som toppsjef i Helse Midt over Eidsvik på rangstigen. Likevel kommer han langt dårligere ut enn Eidsvik. Andersen fikk ifølge Adresseavisen én årslønn, det vil si vel 1,7 millioner kroner. Han hadde ikke seks måneders oppsigelsestid i tillegg, og hvis han får andre faste inntekter, skal dette komme til fradrag i etterlønnen.

* Tidligere adm.dir. i Helse Midt, Jan Erik Thoresen, fikk ett års etterlønn da han måtte gå, men han fikk avkorting da han fikk ny jobb i Helse Sør-Øst.

* Paul Hellandsvik var den første Helse Midt-sjefen som gikk av. Han beholdt sin lønn i foretaket, og har i ettertid jobbet for Helse Midt. Det samme gjelder Roar Arntzen, som måtte gå av som direktør i det største underforetaket, St. Olavs Hospital.

* Gunnar Bovim sa for to år siden opp sin jobb som toppsjef i Helse Midt fordi han hadde fått ny jobb som rektor ved NTNU. Han fikk derfor ikke én årslønn, men en oppsigelsestid på seks måneder der han sto til disposisjon for organisasjonen.

- Vil være raus

Astrid Eidsvik forhandlet sin avtale for tre år siden med daværende styreleder John Harry Kvalshaug.


Eidsvik kan bli rådmann

Innstilt som ny rådmann i Ålesund.


Dagens styreleder, Stein Kinserdal, valgte å følge den avtalen som forelå, sjøl om han skjønner at en så romslig avtale harmonerer dårlig med den økonomiske situasjonen som helseforetaket befinner seg i.

– Det er helt greit ut ifra at dette var innholdet i den opprinnelige avtalen. Eidsvik har gjort en stor innsats som direktør gjennom 20 år, og vi ønsket å vise romslighet. Den endelige sluttavtalen er i tråd med det Eidsvik og tidligere styreleder var blitt enige om, og vi hadde alle et sterkt ønske om å avslutte denne saken når hun først hadde bestemt seg for å gå, sier Kinserdal til Adresseavisen.

Ikke signert

Astrid Eidsvik har ikke signert sluttavtalen ennå, men den ligger klar og venter på henne.

Til Adresseavisen sier hun at hun får det som står i kontrakten. Når avisa konfronterer henne med at dette er mye penger når helseforetaket sliter økonomisk, svarer Eidsvik:

– Jeg har vært direktør i 21 år. Jeg har ikke gått av fordi jeg ikke har drevet foretaket godt.