Tidenes minus for Molde

Foreløpige tall viser 51,8 mill. kr i underskudd i fjor. Ennå vet ingen riktig hvorfor.

Usikker: Både rådmann Arne Sverre Dahl (forgrunnen) og formannskapet er usikre på om lave lønnsutgifter til pleie og omsorg i desember og januar, er et blaff eller uttrykk for en varig tendens. Før kommunens nye spesialrådgiver har fått analysert tallene vet ikke kommunen hva som gikk så galt i 2014.   Foto: Per Kåre Tveeikrem

Nyheter

– Dette er veldig foreløpige tall, sa økonomisjef Kurt Magne Thrana da han presenterte Molde-regnskapet for 2014 for formannskapet. Minuset på 51,8 mill. kr er inkludert underskuddet i Moldebadet KF for 2013 på 2,0 mill kr. Dette er suveren ny Molde-rekord til tross for at lav rentefot sparte Molde for 9,9 mill kr i finansutgifter.

I 2013 gikk Molde kommune 19,9 mill kroner i underskudd.

73,7 mill. kr å forbedre

Dermed er minstekravet for 2015 klart. Molde må forbedre driftsresultatet med minst 73,667 mill. kr sammenliknet med 2014. Hvis ikke blir det Robek-liste fra 2016 med statlig overstyring av økonomien. Foreløpig har ingen oppskriften. I formannskapet var spørsmålene flere enn svarene.

– En ekstraordinær situasjon. Jeg registrerer hvor krevende dette er både administrativt og politisk, sa ordfører Dahl (H). 

Overforbruket

Det er overforbruket i de tjenesteproduserende enhetene, i hovedsak til lønn og innleie fra vikarbyråer, som ga kjempesprekken. Der ble det brukt 39,1 mill. kr for mye.

Andre forklaringen er skattesvikten. Det endelige årsresultatet viser nå 18,6 mill kr. Pensjonskostnadene ble også fire mill kr høgere enn beregnet.

Lyspunktet

Thrana hadde et stort lyspunkt, at rådmannens ansettelsesstopp hjelper kraftig. Lønnskostnadene i pleie- og omsorg viste 27,1 mill kr i overforbruk i fjor.  

– Fra desember bikket det rett veg, sa Thrana. Både desember og januar i år ga pluss i forhold til budsjettet, med samlet en mill kr i spart lønn for pleie og omsorg.

Forsvarlig, men...

– Dette har ikke kommet av seg sjøl, men går først og fremst på bruk av overtid og vikarer. Dette skal ikke gå ut over faglig forsvarlig helsehjelp, men belastningen har økt for dem i grunnbemanningen, sa rådmann Arne Sverre Dahl.

Verken han eller noen andre våget å juble. To måneder i fjor stakk av med over halve overforbruket uten at noen vet hvorfor.

– Januartallene er veldig positive, men jeg er usikker på om nedgangen er bærekraftig for resten av året. Ennå vet vi ikke hva som har skjedd i sektoren, sa Frank O Sæther (Ap).

– Den usikkerheten har også vi. Vi har behov for å analysere lønnskostnadene for å finne forklaringen på hvorfor det gikk som det gikk, sa rådmannen.

– Vi har trukket på håndbrekket til gagns. Det virker, men det er i den langsiktige driften at utfordringen ligger, sa ordfører Torgeir Dahl.