Langer ut mot Høgskolen i Molde

Statssekretær Bjørn Haugstad mener skolen ikke er robust nok til å stå aleine i fortsettelsen.

Vil ha endring Høgskolen i Molde har en veg å gå for å kunne tilby det som kreves framover, mener statssekretær Bjørn Haugstad.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Nyheter

I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke 18. januar gikk rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, til angrep på regjeringens reform blant landets høgskoler og universiteter.

Nå får han svar på tiltale fra statssekretær Bjørn Haugstad (H).

Litt ros, mest ris

«Selv om HiM er dyktige i logistikkfaget, viser resultatene ellers at høgskolen har en vei å gå for å kunne tilby det som kreves framover», skriver Haugstad.


KRONIKK:

Tvangsekteskap i høyere utdanning

«I vår tid har troen på størrelse og stordrift gode vilkår blant ledere og politikere. Innad i fagmiljøene er det derimot faglig begrunnet skepsis.»Høgskolen i Molde med best utvikling av alle

En fersk rapport viser at Høgskolen i Molde har hatt den høyeste produktivitetsveksten av samtlige universiteter og høgskoler i Norge de siste ti årene.


Statssekretæren mener blant annet at skolen ikke rekrutterer godt nok innen sjukepleie. Andel studenter som gjennomfører bachelorgrad på normert tid er også lavere enn snittet, skriver han.

«En del institusjoner har problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter. De har få studenter på campus og uteksaminerer få kandidater. HiM er i denne kategorien», heter det i leserbrevet.

Vil ha EU-midler

Haugstad mener også at Høgskolen i Molde har for lav forskningsaktivitet og publiserer for lite.


Høgskolen i Ålesund vil til NTNU

Prioriterer ned eget fylke og Sogn og Fjordane ved sammenslåing.– Slå sammen med Bergen!

Tanken om Møre universitet er død, mener professor Arild Hervik.


«Ett av målene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er at Norge skal hente tilbake vesentlig mer midler fra EUs rammeprogram for forskning, fordi det gir høyere kvalitet og bedre internasjonalt samarbeid. Svært mange små høyskoler henter nesten ingen EU-midler. HiM mottok ingen midler fra EU i 2013, og har hentet svært lite EU-midler de siste 10 årene», skriver Haugstad.

Du kan lese hele innlegget til statssekretæren her.