Orkidé saksøker ikke

Fredag ble det formelt klart at Orkidé ikke saksøker staten i sjukehussaka.

Tolking Orkidéleder Ingunn Golmen (f.v.) og Gjemnes-ordfører Odd Steinar Bjerkeset i felles sjukehusidyll i Angvik sammen med ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, og rådmann i Gjemnes Birgit Eliassen. Etter fredagens møte uttalte hun full støtte til Orkidés omkamp i sjukehussaka, også fra Gjemnes-ordføreren, noe Bjerkeset sjøl har blankt avvist flere ganger.  Foto: Per Kåre Tveeikrem

Nyheter

Dette bekrefter Orkidé-leder, Aure-ordfører Ingunn Golmen, til Romsdals Budstikke. Om morgenen 18. desember sa Orkidé-lederen til TV 2 «at hun vurderer rettssak hvis Molde vinner hele striden». Å gå til sak i Orkides navn har flere Orkidé-ordførere siden sagt nei til.

Utelukket

Fredag denne uka ble tanken endelig skrinlagt da ni av elleve Orkidé-kommuner møttes i Kristiansund (Rindal og Surnadal var fraværende). Golmen bekrefter dette.

– Ja, men dette har for så vidt vært klart en god stund. Dette var ikke et tema som ble mye berørt på møtet, vi bare slo fast at Orkidé ikke er en juridiske person som kan gå til søksmål. Så vidt jeg vet har jeg ikke sagt at en eventuell rettssak skulle føres av Orkidé.

Det som opptok kollegiet var interimsperioden til det nye sjukehuset blir bygd.

– Orkidé er svært opptatt av at pasientene får et fullverdig og likeverdig tilbud og rekrutteringa ved begge sjukehusa. Vi advarer mot å kutte viktige funksjoner, sier Golmen.

– Rettssak synes nå bare aktuelt for Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure kommuner?

– Vi har ikke spurt hver enkelt kommune, men det kan være kommuner i den gruppa som søksmål kan være interessant for. Dette er det ikke ført konkrete samtaler om.

– Er Aure interessert?

– Det har ikke vært diskutert i formannskapet eller kommunestyret. Fortsatt kan det være interessante spørsmål å få belyst rettslig, men det er ikke avklart hvem som eventuelt skal gå til et slikt skritt.

– Avklares dette før påske?

– I første omgang avventer vi høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Så vil vi etter det vurdere neste skritt, sier Golmen.

Korrigerer enighet

Etter møtet fredag skrev Tidens Krav:

«Orkidéleder Ingunn Golmen sier at åpen høring i Stortinget var første delmål, og at hovedmålet videre er at prosessen kjennes ugyldig, og at vedtaket oppheves.

– Det har vi fortsatt tro på, sier Golmen til Romsdals Budstikke.

– Hvem er vi?

– De ti Orkidé-kommunene som underskrev brevet til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité. Det var alle unntatt Eide.

– De har kun underskrevet kravet om høring, ikke at «prosessen kjennes ugyldig, og at vedtaket oppheves»?

– Det var oppfatningen til oss ni å få vedtaket omgjort.

– Blant annet Gjemnes-ordføreren har sagt til RB at Gjemnes ikke jobber for omkamp. Sa han noe annet på Orkidé-møtet?

– Det han gjorde var å redegjøre for vedtaket i Gjemnes kommunestyre. Samtidig går han ikke imot hvis staten omgjør sitt vedtak, sier Golmen.

Det Gjemnes kommunestyre vedtok var følgende: «Kommunene Molde, Kristiansund og Gjemnes må respektere departementets valg av tomt, og arbeide for et best mulig akuttsjukehus».