Bernd Müller ønsker å delta på sjukehushøring

– Får jeg komme, skal jeg forberede meg veldig godt, sier han.
Nyheter

Overlege Bernd Müller i Molde, foretakstillitsvalgt for overlegene i helseforetaket, ser det som naturlig at han blir innkalt til høring om sjukehussaka.

– Jeg har bedt Bård Vegar Solhjell formidle i kontrollkomiteen at jeg ønsker det, sier han.


Har ikke lyst å spare penger til nytt sjukehus

Overlege Sævik Lode er sikker på at sjukehus på Opdøl blir Åses død som hovedsjukehus.

Disse vil ROR ha med på sjukehus-høring

Har sendt brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Det er kontrollkomiteen som avgjør hvor omfattende høringen skal være, og hvem som får komme og forklare seg.

– Får jeg komme, skal jeg forberede meg veldig godt og gi en grundig forklaring, sier han.

– Er det positivt med høring?

– Ja, slik kan hele sakskomplekset bli belyst, sier han.

Kontrollkomiteen har ikke bestemt ennå når det blir høring, og hvem som får komme utenom helseministeren.