Navitas skal formidle oljekontrakter for Centric

Stiftelsen Navitas i Molde har inngått avtale med britiskeide Centrica om å formidle oljeselskapets kontraktinngåelser på nettportalen findcontracts.no.

Adm. direktør: Ingrid Sara Grimstad Amundsgård i Navitas. FOTO: ERIK BIRKELAND  

Nyheter

Centrica etablerte seg i Norge i 2006, og har eierandeler i mer enn 55 lete-, utviklings- og produksjonslisenser på norsk sokkel. Centrica er operatør i en tredjedel av disse.

Styrker

– Avtalen styrker findcontract.no sin posisjon som den viktigste informasjonsportalen for norsk petroleumsbransje. I en tid der hver krone må snus for å øke effektiviteten i bransjen, er det avgjørende at operatører og leverandører finner hverandre lettere og jobber mer effektivt sammen. Dette er mulig gjennom findcontracts.no, sier adm. direktør Ingrid Sara Grimstad Amundsgård i Navitas.

Samarbeidsavtalen innebærer at informasjon om alle nye kontrakter fra Centrica i Norge fra nå vil formidles mot leverandører i petroleumssektoren gjennom findcontracts.no. Avtalen skal sørge for en mer effektiv kommunikasjon med leverandørindustrien.

Mer gjennomsiktighet

I tillegg skal Navitas, som driver nettportalen, legge til rette for møter med selskapets leverandører på norsk sokkel dersom Centrica ønsker slik bistand.

Findcontracts.no er et verktøy for leverandørindustrien og bidrar til økt oversikt og gjennomsiktighet i bransjen.

Samarbeidsavtalen med Centrica er den andre avtalen Navitas inngår på kort tid. I slutten av november ble en tilsvarende avtale inngått med tyskeide VNG Norge.

OED

– Olje- og energidepartementet har uttrykt at de forventer at findcontracts.no blir tatt i bruk av alle operatører på norsk sokkel. Vi er derfor stolte over at vi er enda et steg nærmere målet om å være en komplett formidler av informasjon om nye kontrakter. Dette vil bidra til å utvikle mangfoldet i norsk leverandørindustri og til et mer transparent marked, sier Ingrid sarta Grimstad Amundsgård.

Navitas arbeider for større åpenhet og større mangfold i petroleumsnæringa. Gjennom å samle tidlig informasjon om planer og kontrakter skal Navitas bidra til økt verdiskapning og forutsigbarhet

Navitas har med støtte fra OED, Statoil og Norske Shell utviklet kontraktsportalen findcontracts.no