- Det blir høring om sjukehussaka

Det bekrefter kilder overfor Rbnett.

Helseminister Bent Høie må stille til høring i Stortinget om sjukehussaka. Foto: NTB Scanpix 

Nyheter

Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget kommer på møtet i ettermiddag til å vedta at helseminister Bent Høie må stille til åpen høring om sin befatning med sjukehussaka. Det bekrefter flere kilder overfor Romsdals Budstikke.

Høyres Helge Orten sier til Romsdals Budstikke at han oppfatter helseministerens svar på brevet til kontrollkomiteen som grundig og opplysende.

- I utgangspunktet gir helseminister Høie en god redegjørelse i brevet. Hvis kontrollkomiteen finner at de vil ha høring, er det helt greit. Dette er Stortingets kontrollorgan som suverent bestemmer hvor mye informasjon de ønsker for å ta stilling til saka. Jeg tror Bent Høies svar vil bidra til å bringe klarhet i hvordan han har opptrådt innafor rammene helseforetaksloven setter og etablert eierstyring, sier Helge Orten til Romsdals Budstikke.

- Hvilken konsekvens vil en høring få for beslutningen om å plassere sjukehuset på Hjelset?

- Kontrollkomiteen er ikke opptatt av lokaliseringsvalget. Det har komiteleder Martin Kolberg og andre bekreftet. Helse Møre og Romsdal har satt i gang prosessen med å planlegge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Jeg ser det som viktig at planleggingen går i henhold til tempoplanen som er lagt, sier Orten.