Høgskolen i Molde med best utvikling av alle

En fersk rapport viser at Høgskolen i Molde har hatt den høyeste produktivitetsveksten av samtlige universiteter og høgskoler i Norge de siste ti årene.

Fornøyd Direktør ved Høgskolen i Molde, Gerd Marit Langøy.  Foto: Arild J. Waagbø / Panorama

Nyheter

Veksten i Molde er på nærmere 90 prosent – gjennomsnittet for de 43 institusjonene som er undersøkt ligger på 20-25 prosent, skriver Panorama.

Det er Frischsenteret som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Gode data

Direktør Gerd Marit Langøy ved Høgskolen i Molde er godt fornøyd med å toppe listene.

– Det er veldig hyggelig. Det er et seriøst miljø som har gjennomført undersøkelsen, så vi stoler på at det er gode data.

– Hva består denne «produktiviteten» av?

– Det som er målt, er produksjonen av studiepoeng blant studenter, publiseringspoeng – altså forskning – og avlagte doktorgrader. Dette er vurdert i forhold til antall ansatte på høgskolen. Tallene er sammenlignet med tilsvarende tall for ti år siden. Undersøkelsen viser altså at Høgskolen i Molde har økt mest av alle universiteter og høgskoler i landet i løpet av disse årene.

– Hva er det Høgskolen i Molde gjør som ikke de andre høgskolene og universitetene gjør?

– Det er et vanskelig spørsmål, men vi har sett fra andre data at vi har en god gjennomstrømming på masternivå. I vår sektor måler vi gjennomstrømmingen i forhold til et normert studieløp. Både vi og myndighetene er opptatt av at studentene gjennomfører studiene på normert tid. Dette har vi gode resultater på, spesielt på masternivå. I tillegg er forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde mye høyere nå enn for ti år siden.

Størrelsen ikke viktig

Langøy mener også at undersøkelsen viser at det ikke er bare de store enhetene som gir god produktivitet.

– Det stemmer. Vi kan ikke se noen sammenheng mellom størrelse og produktivitetsvekst – Høgskolen i Molde er jo blant de som er forholdsvis små her i landet.

– Vil denne rapporten ha noe å si i forhold til rekruttering til Høgskolen i Molde?

– Det er gjerne ikke sånne typer undersøkelser som når ut til de vi vil rekruttere hit, men for oss som jobber her, så er det hyggelig å toppe en slik statistikk. Det viser at vi har gjort noe riktig, både på faglig og administrativ side.