Hvorfor så rasende i Kristiansund?

Raseriet i Kristiansund kan virke som en reaksjon på at de ikke fikk som lovet – nytt sjukehus på Storbakken, skriver Terje Heggem.

- Astrid Eidsviks åpenbare agenda, lite på Storbakken og større på Åse, har preget hennes arbeid i en slik grad at Holte Consulting kom med flengende kritikk i evalueringen. Premissene ble skapt i forhold til konklusjonen – og ikke omvendt. Så langt strakk hennes faglighet seg"skriver Terje Heggem i et leserinnlegg med sterk kritikk av Astrid Eidsvik. Eidsvik ønsker ikke å kommentere innlegget. Her er hun foran Åse sjukehus.  

- På folkemøtene var man i Molde tvilende, spørrende og meget kritisk til Astrid Eidsviks opptreden – mens man i Kristiansund – uten unntak – skamroste Eidsvik; ingen ubehagelig spørsmål og heller ingen tvil, skriver Terje Heggem i leserinnlegget.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

I et leserinnlegg på Rbnett, mener Terje Heggem at den avgåtte Helse MR-direktøren Astrid Eidsvik helt fra starten har hatt en klar agenda:

"lite på Storbakken og større på Åse, har preget hennes arbeid i en slik grad at Holte Consulting kom med flengende kritikk i evalueringen. Premissene ble skapt i forhold til konklusjonen – og ikke omvendt. Så langt strakk hennes faglighet seg."


Astrid Eidsviks ettermæle

INNLEGG: "Eidsviks åpenbare agenda; lite på Storbakken og større på Åse, har preget hennes arbeid i en slik grad at Holte Consulting kom med flengende kritikk."


Hva visste Kristiansund?

I innlegget viser han til de svært ulike reaksjonene i Molde og Kristiansund på folkemøtene om sjukehus. Og skriver:

"Reaksjonen i Kristiansund etter sjukehusvedtakene, kan ikke bare forklares med at de mistet  sitt  eksisterende sjukehus. Det voldsomme raseriet og ordbruken kan synes  mer som en reaksjon på at de ikke fikk det som var lovet – et nytt sjukehus på Storbakken!"

Fikk mye ros

Heggem påpeker at Eidsvik fikk mye ros for sin måte å lede arbeidet i sjukehustomt-saken på. Men han spør nå om rosen var berettiget. Og:

"For at en prosess skal fremstå som god, bør den innfri i hvert fall tre krav:

* Åpen

* Faglig

* Upartisk

"Både i folkemøtene og i møtene med ansatte, fremsto Molde og Kristiansund helt forskjellig. I Molde var man tvilende, spørrende og meget kritisk til Astrid Eidsviks opptreden – mens man i Kristiansund – uten unntak – skamroste Eidsvik; ingen ubehagelig spørsmål og heller ingen tvil."

Hva visste Kristiansund?

"Hvordan kunne reaksjonen være så forskjellig i to byer som i en åpen prosess uten avgjørelse, burde være like usikre", spør Heggem. Og:

"Kristiansunds-miljøet visste åpenbart tidlig i høst at Astrid Eidsvik innstilte på Storbakken. Hvordan kunne de vite dette? Hvem informerte hvem? Hvem hadde Eidsviks tillit til å få informasjonen  - og hvem hadde troverdighet nok til å skape sikkerhet i Kristiansund? Astrid Eidsviks tilsynelatende åpne prosess, var altså mer åpen for noen enn for andre.

Dolket i ryggen?

Heggem stiller også spårsmål rundt hva som skjedde da fagdirektør Veddeng i Helse Møre og Romsdak la fram brevet som var grunnlaget for korrupsjonsanklager under styremøtet da Helse Møre og Romsdal skulle innstille på sjukehustomt:

"Fagdirektør Veddengs famøse brev fremlagt på styremøtet i Helseforetaket, ble  grunnlaget for ropet om korrupsjon. Til TV2 samme ettermiddag (17/12) uttalte Veddeng: Vi (!) opplevde det som en kobling mellom valg av sjukehustomt og sluttpakken (til Eidsvik)”.

Hadde Veddeng klarert sitt brev og sin forståelse med Eidsvik før fremleggelse? Er det sannsynlig at de to ikke samsnakket om opplevelsen før Veddeng skrev brevet? 

Og hvordan skal Eidsviks pressemelding samme kveld («Det var ingen kobling av valg av sjukehustomt og min sluttavtale») oppfattes i forhold til Veddeng? En dolk i ryggen?

LES HELE INNLEGGET HER.

Ingen kommentar

Astrid Eidsvik har fått tilsendt hele innlegget med spørsmål om hun ønsker å benytte seg av sin mulighet til tilsvar på kritikken. Hun ønsker ikke å gi noen kommenter utover at Romsdals Budstikke trykker innlegget på eget ansvar.