Får kunst for én million kroner

Molde kunstforening gir bort størstedelen av kunstsamlinga si til Romsdalsmuseet – totalt 140 verk.

Kunstsamlingas nye hjem Det nye museumsbygget har fått både tak og vegger de siste ukene. Allerede nå er det klart at det blir fem store utstillinger i åpningsåret 2016. – Den ene utstillinga markerer at kunstforeninga fyller 70 år i 2016, forteller museumsdirektør Jarle Sanden. Fra venstre Terje Thingvold, konservato, museumsdirektør Jarle Sanden, styreleder i Molde kunstforening Hanna-Kari Thue og styremedlem Kirsti Bjerkvik.  Foto: Vera Henriksen

Svart på hvitt Avtalen mellom Molde kunstforening og Romsdalsmuseet ble signert i går.   Foto: Vera Henriksen

Nyheter

Etter noen turbulente år  – som endte med fraflytting fra lokalet i Fannestrandveien  5, samt oppsigelse av en viktig kunstutleieavtale med Aker stadion – har kunstforeninga endelig funnet en løsning for framtida. Både for driften og den store, verdifulle kunstsamlingen, som for tida befinner seg i kjelleren på Molde rådhus.

– Vi gir bort 140 verk til museet, som vi anser som den beste forvalteren av samlingen. Også Molde rådhus, får 30 verk, til bruk i rådhussalen og foajeen, hovedsaklig malerier. Den nye kulturskolen får 30 grafiske arbeider, forteller styreleder Hanna-Kari Thue i Molde kunstforening.

– Hvorfor gi bort kunsten når dere kunne solgt den?

– Vi ønsker at kunsten skal bli formidlet. Det er det foreninga skal drive med framover; formidling. Det er en altfor stor oppgave for en liten forening å eie en samling, sier Thue og fortsetter:

– Avtalen med museet innebærer at vi får litt igjen for gaven. Blant annet tilgang på kontor og møterom. Og vi får holde inntil tre utstillinger i året på museet. Det trenger ikke bare være i nybygget, de gamle husa kan også egne seg, sier Thue.

Eget Schwitters-rom

Fra før har museet en samling på 20.000 – 25.000 gjenstander. Nå skal de også forvalte en stor kunstsamling.

– Er det kunst Romsdalsmuseet skal drive med?

– Romsdalsmuseet er først og fremst et kulturhistorisk museum, men vi har sett mer i retning av kunst de siste åra. Vi ønsker størst mulig bredde i publikumstilbudet. Og vi har et ansvar også for kunst, særlig den med lokal betydning, sier Sanden.

I det som må være årets julegave inngår verk av blant andre Gunnar Haukebø, Atle Færøy, Gaasøy, Oliver og Andreas Sylte, Olav Strømme – samt et såkalt brødbilde av Kurt Schwitters.

– Vi planlegger et eget Kurt Scwitters-rom i nybygget. Der vil vi vise fram interiøret fra hytta, samt verk vi får lånt inn, sier Terje Thingvold, som jobber med museets faste utstillinger.

– Hva med den berømte Schwitters-døra, som nå befinner seg på Høvikodden?

– Den skal også hjem hit til museet, sier Thingvold.

– Så nå blir det to sentre for Schwitters-kunsten i Norge; Høvikodden og i Molde, her ved museet, og på Hjertøya, sier Sanden, som planlegger et eget Schwitters-symposium i 2016.

– Er det nå avklart hvem som eier døra, som er forsikret for tre millioner kroner; tilhører den kommunen eller kunstforeninga, som i sin tid fikk den i gave?

– Museet eier den i hvert fall ikke. Vi har bedt Molde kommune se på eierforholdet. Foreløpig sier kommunen at foreninga skal forvalte den, sier Sanden.

I trygge rammer

Kunstforeninga kan nå glede seg over at samlinga i framtida blir oppbevart i topp moderne magasin med temperaturregulering og tjuverisikring i museets underetasje.

– På hvilken måte vil publikum få glede av samlinga?

– Hva vi finner plass til i publikumsarealet er litt tidlig å si. Men vi planlegger fem kunstustillinger i 2016. Den ene for å hedre 70-årsjubilanten Molde kunstforening, sier Sanden, som ser samarbeidet med kunstforeninga som kimen til et nytt «Romsdalsgalleri».

– Det åpner for helt nye muligheter. Vi er både utrolig glade og takknemlige for denne gaven, sier Sanden.

– Det er mange vegger i nybygget. Nå kan både publikum og skoleelever få glede av samlingen. Og vi kan lage kunstustillinger både på Ona og i Nesset, sier Thingvold.

Kunstforening med støttemedlemmer

Styret i Molde kunstforening har nå krympet til tre medlemmer; Hanna-Kari Thue, Kristi Bjerkvik og Sissel Schøning er faste. I tillegg er det to vara.

– Molde kunstforening består som egen forening med egen økonomi. Nå som vi får tilgang til lokaler etter behov, håper vi på mer aktiv drift i framtida, sier Thue, som ikke lenger vil basere seg på medlemskontingent.

– Nå håper vi på mange støttemedlemmer til foreninga, sier hun, og legger til:

– Styret i foreninga hadde et ansvar for ikke å legge ned foreninga, som fyller 70 år i 2016 og er en av landets eldste.