Påstander om korrupsjon og utpressing i sjukehussaka

– Er vi i Norge? Styremedlem Charles Austnes fortalte i styremøtet at Astrid Eidsvik hadde sagt at Helse Midt-Norge ville gi henne sluttavtale mot at hun anbefalte sjukehus bygget på Hjelset.

Harald Topphol (t.v.) og Charles Austnes konfererer under styremøtet.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal startet på dramatisk vis i formiddag. Før styret startet behandlingen av sjukehusplasseringen, tok styremedlemmene Harald Topphol og Charles Austnes ordet og spurte om styret ville ha informasjon i åpent møte om hva som hadde skjedd rundt tidligere direktør Astrid Eidsviks avgang.

– Utpressing og korrupsjon?

Stryreleder Stein Kinserdal sa at det har vært nok hemmelighold i saken, og at informasjon skulle gis i åpent styremøte.

Ansattevalgte Charles Austnes fortalte at han hadde hatt en samtale med Astrid Eidsvik, der Eidsvik fortalte hva som hadde skjedd rundt avgangen hennes.

– Astrid Eidsvik ville ha på plass sluttavtalen sin før hun fratrådte. Helse Midt-Norge ga henne tilbud om sluttavtale under forutsetning av at hun skulle innstille på Hjelset, og vente til over nyttår med å gå av, og så fabrikkere en forklaring på avgangen sin. Er dette et forsøk på overstyring eller ikke? Er det her spørsmål om utpressing og korrupsjon? Hvis opplysningene stemmer, er vi i Norge, et demokratisk land, at denne typen ting foregår? sa Charles Austnes.

– Ingen kobling

Styreleder Stein Kinserdal svarte at det er veldig sterke påstander som framsettes fra styremedlemmene Topphol og Austnes. Kinserdal fortalte at han hadde deltatt på møter mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal  Foto: Erik Birkeland

– Jeg vil gjøre det helt klart: Det er ikke gjort noen kobling mellom sluttavtalen til Astrid Eidsvik og franleggelsen av innstilling i sjukehussaken. Det er høyst urimelig å sette fram påstander om korrupsjon, sa Kinserdal.

Ønsket juridisk gjennomgang

Charles Austnes repliserte at han hadde fått opplysningene i en privat samtale, men at han følte opplysningene var så sterke at han mente styret burde være kjent med dem før styrebehandlingen av sjukehusplasseringen.

– Hvis styret i Helse Midt-Norge har sagt at det eneste de kan akseptere, er Opdøl, har enten direktør Daniel Haga gått ut over fullmaktene sine, eller så har det vært et lukket styremøte i Helse Midt. I begge tilfeller er det brudd på helseforetaksloven, sa Charles Austnes.

Tre av ansatterepresentantene i styret; Harald Topphol, Charles Austnes og Trine Bruseth Sevaldsen, ba om protokolltilførsel der forholdene som var kommet fram til styret, må få en juridisk gjennomgang.

Styret vedtok med seks mot de tre ansattevalgtes stemmer å behandle sjukehussaka.