Høgskolen i Molde vil ansette professor i Kristiansund

foto