Får ikke lyse ut rektorstillingen

Nils Magne Abelseth vant saka mot Sandøy kommune. Men kommunen gir seg ikke.

  Foto: Agnar Gjendem

Nyheter

Romsdal tingrett har behandlet saka om rektorstillinga i Sandøy.

Abelseth har vært ansatt som rektor ved Harøy skole siden 2009. Sandøy kommune gjennomførte i 2013 og 2014 en prosess der undervisningstjenesten, barnehagetjenesten og de kulturelle tjenestene ble vurdert. Kommunestyrets behandling resulterte i at det ble opprettet en egen enhet for oppvekst og kultur.

Det ble videre bestemt at den stilling som Nils Magne Abelseth ble ansatt i den 24. september 2009, etter omorganiseringen skulle endres til to fulle stillinger, én 100 % stilling som enhetsleder og én 100 % stilling som rektor ved Harøy skole. I tillegg skulle det være en styrer for Harøy barnehage.


Rektorsaka i retten

Krever rektorjobben tilbake

Nils Magne Abelseth (58) krever å få tilbake rektorjobben ved Harøy skole.Er han ulovlig oppsagt?

Sandøy kommune søker ny rektor til Harøy skole. Men har de allerede en person i den funksjonen?

 

- Abelseth søkte ikke

Abelseth søkte ikke på stillingen som rektor, da han mente at han allerede hadde denne stillingen. Sandøy kommune ville lyse ut stillingen, og mente Abelseth ikke var kvalifisert til å fortsette i rektorstillingen. Han fikk i stedet tilbud om jobb som lærer eller alternativt ei stilling som rådgiver ved rådmannens stab

Den 15. september 2014 tok Nils Magne Abelseth ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Romsdal tingrett. I stevningen ble det lagt ned påstand om at Sandøy kommunestyre sitt vedtak om å utlyse stillingen som rektor ved Harøy skole skulle kjennes ugyldig. I begjæringen om midlertidig forføyning ble det lagt ned påstand om at Sandøy kommune skulle forbys å ansette rektor inntil saken er rettskraftig avgjort.

Rektorvedtak stanses

Romsdal tingrett gir Abelseth rett i saka, og Sandøy kommune sitt vedtak om å ansette ny rektor ved Harøy skole skal derfor ikke iverksettes før rettskraftig avgjørelse i hovedsaken foreligger.

Siden Abelseth vant saka, må Sandøy kommune og betale 60.938 i sakskostnader til Abelseth.

- Abelseth søkte

Rådmann i Sandøy, Ann-Heidi Paulsen Orvik, skriver i en pressemelding at Sandøy kommune tar kjennelsen fra Romsdal tingrett til orientering.

Hun mener imidlertid at dommeren legger feil faktum til grunn i sin kjennelse:

- Vi ser at det er feil i dommeren sin oppfatning av sakens faktum. Nils Magne Abelseth søkte stillingen som rektor, men ble ikke funnet tilstrekkelig kvalifisert. Effekten av denne feil i faktum får vi komme tilbake til i hovedforhandlingene i januar 2015, skriver hun.