- Valget avgjør om en har tillit til prosessen

Utsettelse vil ikke løse noen problem, mener helseprofessor Terje P. Hagen.

Hjelset er best for pasientene konkluderte administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge i sin anbefaling til sjukehusplassering. 

Nyheter

Professor Terje P. Hagen ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo tviler på at en utsettelse av valg av sjukehustomt kommer til å gi økt tillit til prosessen.

- Jeg er usikker på om det vil gjøre det. Jeg tror det som bestemmer for om en har tillit til prosessen kort sagt er den beslutningen som blir fattet. Slik at kristiansundere vil ha tillit til prosessen dersom sjukehuset blir lagt til Kristiansund og moldensere motsatt. Altså at de vil mene det har vært en god prosess dersom en ender opp med Molde. Det som jeg tror blir viktig nå er kort å godt å få fattet en beslutning. Slik at en får lagt dette bak seg, sier Hagen i intervju på radio med NRK Møre og Romsdal

- Ingen løsning ved å utsette

Debatten har herjet siden tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, valgte å trekke seg med umiddelbar virkning forrige uke. På Nordmøre har man i etterkant ropt på en utsettelse av saka. På spørsmål om det ville være lurt å utsette valget svarer Hagen:

- Det er klart det er dramatisk når Astrid Eidsvik går på dagen. Hun har alltid hatt stor respekt både i det medisinske fagmiljøet og oppover i det politiske systemet. Så det var en dramatisk hendelse, men det å utsette saka ytterligere tror jeg ikke vil løse noen problem. Denne saka har blitt behandlet ganske lenge, har blitt utsatt flere ganger allerede, og en vil ikke få opp noen ny informasjon enn det en har per i dag ved å utsette saka i 14 dager, ett halvt år eller eventuelt ett år.

Torsdag la administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge fram sin anbefaling om sjukehusplassering.  Dersom styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse-Midt begge går inn for ett valg henholdsvis 17. og 18. desember, tror Hagen avgjørelsen allerede er tatt.

- Ja, hvis styret i Helse Møre og Romsdal sier Molde og det regionale helseforetaket gjentar det, er jeg temmelig sikker på at helseministeren vil konkludere på liknende måte, sier han til NRK.