Snart kan du kjøre gjennom tunnelen

Vågstrandstunnelen blir åpnet som planlagt til jul

Ny tid: Den nye Vågstrandstunnelen vil gjøre det langt tryggere å kjøre mellom Vågstranda og Måndalen, men også bygdefolket på Vågstranda må betale bompenger som alle andre fra november 2015. Foto: Olav Skjegstad 

Bra for tungtrafikken: Dagens E 136 mellom Måndalen og Vågstranda er både smal og rasutsatt. Med tunnel blir det en mye greiere hverdag for tungtrafikken. 

Nyheter

Den nye Vågstrandstunnelen er snart klar til å åpnes. Vegbanen er asfaltert og merket, lysene tent. Før jul kan alle kjøre tryggere mellom Vågstranda og Måndalen.

– Vi kan ikke si nøyaktig dato for åpning ennå, det gjenstår litt småarbeid og test av elektrotekniske installasjoner. Den endelige datoen blir kunngjort når alt er klart og vi vet hvem som kommer til åpningen fra sentralt hold. Vi har jobbet med tanke på åpning den 18. desember, det blir rundt den datoen, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen til Romsdals Budstikke.

Det er lagt opp til en skikkelig åpningsfest med snorklipping og alt som hører til.

Ingen skader

Timeplanen ser dermed ut til å holde, og Brudeseth kan stolt slå fast at tunnelen er blitt bygd uten at noen er blitt skadd under arbeidet.

– Vi legger stor vekt på sikkerhet. Det har ikke vært én eneste dag fravær på grunn av skade, sier Halgeir Brudeseth.

Den nye Vågstrandstunnelen er 3665 meter lang og har kostet 500 millioner kroner. Arbeidet startet opp i september 2012, 27 måneder etterpå kan trafikken settes på.

Første året gratis

Tunnelen er et spleiselag mellom staten og bilistene, med 50 prosent på hver. Hva som blir takstene, er ikke klart ennå.

Men det blir gratis for vågstrendingene og alle andre å kjøre tunnelen det første året. Innkreving av bompenger på tunnelen starter nemlig ikke før Tresfjordbrua er ferdig, etter planen i november 2015. Da starter innkrevingen av bompenger, og det er ingen unntak for folk fra Vågstranda, som da møter bomveg uansett hvor de skal.

Tunnelen erstatter den gamle og rasfarlige vegen mellom Vågstranda og Måndalen, som ble bygd under krigen. Dette er den smaleste strekninga på dagens E 136 og en rasutsatt flaskehals.

Gamlevegen vil ikke bli vedlikeholdt etter at tunnelen er åpnet, men det blir ikke satt opp sperring før bompengeinnkrevingen starter. Da vil de blir ordnet slik at folk som har hus på Farkvam fortsatt kan komme seg dit, men det blir ikke mulig med gjennomkjøring.