Slik avslører politiet nettmobberne

Trodde du at du var anonym på nettet? Glem det. For slik avsløres du.

Arne Sæter ved politistasjonen i Molde. Foto: Odd Roar Lange 

Nyheter

Nettmobbing tar større og større plass i mange unge sitt liv. Både hos mobberne og de som blir mobbet. Felles for mobberne er at de ofte tror at de ikke kan avsløres. Men politiet har sine metoder.

- Vi kan spore langt mer enn mange er klar over. Siden all datatrafikk i Norge skal lagres i seks måneder kan veldig mye oppdages. Og å ha en anonym profil på et nettsted er ikke nok til å skjule seg, sier politibetjent Arne Sæter ved Molde politistasjon. Sæter jobber med kriminalforbygging og har tett kontakt med mange unge som blir overrasket over hvordan politiet jobber.

Dette kan gjøres

* Sporing av IP-adresser.

* Gjenoppretting av slettede bilder og tekstmeldinger.

* Gjenoppretting av tekst og bilder delt på blant annet Snapchat/instagram og Facebook.

* Uthenting av google-lagret informasjon om sider du har besøkt.

* Strukturering og uthenting av datainformasjon om deg basert på serverstrukturen Cassandra (utviklet for Facebook)

Dette er bare noe av det politiet kan gjøre når de etterforsker datamobbing.

-Jeg tror mange unge blir overrasket når de får vite hvordan informasjon kan gjenfinnes på nettet. Slettede ting er ikke slettet. Og mange er ikke klar over at mobbingen de gjennomfører rammes av straffeloven. Å få politiet på døra vil nok være et sjokk for mange, sier Arne Sæter.

Det ulovlige

Hvilken datamobbing regnes som straffbar?

* Å opprette profiler i andres navn, eller å gå inn på andres profiler for å drive mobbing derfra.

* Bruk av anonyme profiler for å skjule sin identitet ved mobbing

* Å dele bilder av andre uten at det foreligger samtykke.

* Å fremsette eller dele usanne opplysninger om en person.

* Å spre opplysninger som regnes som private. Det kan være å dele bilder fra noens hjem uten samtykke.

* Å fremsette trusler eller ærekrenkelser.

* Rasisme

Avkledd på nett

- Hva med nakenbilder som spres på nettet?

- Det er lov å ta nakenbilder av seg selv og å dele dem. Men å dele av andre uten samtykke er straffbart.

- Hvordan reagerer mobberne når dere avslører dem?

- Noen ganger så har de rett og slett ikke innsett hva de har vært med på. Når de skjønner det så blir de ofte svært lei seg.

- Man antar at nettmobbing blant unge eret svært omfattende problem. Hvorfor blir så få av dem politisaker?

- Offeret bryr seg sjelden om straff. De ønsker at mobbingen skal opphøre. Og de ønsker en trygghet og visshet om at den opphører. Dersom offeret får en skikkelig og oppriktig beklagelse - samt forsikring om at det ikke skal gjenta seg så ender det ofte med at en slik konfliktløsningen er bedre enn å sørge for straffereaksjon. Men det kommer selvsagt an på omfang og alvorlighetsgrad.

- Hvordan reagerer foreldre på opplysninger om at deres barn er mobbere eller blir mobbet?

- Man kan velge å se på det som en krise eller som en gylden mulighet. Vi oppfordrer til det siste. Å ta imot opplysningene som en gavepakke. Selv om det hender at ikke alle opplysningene er helt riktige så er det viktig å ikke avfeie opplysningene man får. Bruk anledningen til å gå inn i situasjonen, skap foreldrenettverk og bruk det, sier Arne Sæter, som også skryter av mange unge:

- Vi har ungdom som virkelig står frem opp står opp for andre. Det gjør meg veldig glad, sier Arne Sæter.