Skeptisk til dynamitt

Geolog betenkt over å skulle sprenge ned raset i fjellet Mannen.

- Et fjellskred som det over Lyngheim utløses ikke i løpet av minutter. Det vil komme forvarsler i form av lyder og steinsprang før et fjellskred kommer, sier sjefgeolog Lars Blikra. I kveld møtte han lokalbefolkningen i dalen til informasjonsmøte på Marstein.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Er det mulig å få ned de truene steinmassene ved siden av fjellet Mannen i Romsdalen ved å sprenge i fjellet? På folkemøtet på forsamlingshuset Gjøa på Marstein i kveld ble dette spørsmålet stilt til sjefgeolog Lars Blikra.

- Det er en del praktiske utfordringer dersom man skulle tenke på å sprenge ned steinmasser. Oppe på fjellet er det ustabile steinmasser. Bruk av dynamitt kan ikke utelukkes, men vi må sørge for at vi er sikker på hva vi gjør, så vi ikke gjør vondt verre, sa sjefgeolog Lars Blikra som regnes som en av de ledende ekspertene i Europa på fjellskred.

Til Romsdals Budstikke utdyper Lars Blikra hva han ser som betenkeligheter ved å skulle sprenge steinmassene som er i bevegelse høyt oppe i fjellsida.

- Dersom man gir seg til å sprenge, kan vi provosere fram et større fjellskred enn det som ellers ville gått. Sprenging kan også skape nye sprekker i fjellmassivet, sier Blikra.

Årsaken til at spørsmålet om å sprenge ned de løse steinmassene dukker opp, er at det er vanskelig å forutsi hvor lang tid det vil gå før steinmassene som er i bevegelse, løsner og raser ned fjellsida.

- Det er umulig å si når raset kommer. Det kan gå ett døgn, det kan gå ei uke. Vi må bare overvåke fjellet. Det som er faktum, er at fjellet lever, sier Lars Blikra.

- Kan et fjellras komme plutselig, uten forvarsel?

- Nei, et slikt fjellskred kommer ikke på minutter. Man vi alltid få forvarsler. Erfaringer fra Alpene forteller at det både vil komme forvarsel i  form av lyder og i form av steinsprang før et større ras utløses.

- Til helgen er det meldt regnvær. Hva vil nedbøren ha å si for bevegelsene i fjellet?

- Da vi var og så på toppen av Mannen torsdag formiddag, var temperaturen der null grader. Kommer nedbør i form av snø, vil den bli liggende til det blir mildvær. Kommer da regn og smelter snøen, blir det dobbelt tilførsel av vann. Nedbør vil sannsynligvis øke bevegelsene i fjellet, sier sjefgeologen.