Helsedirektøren sier opp - legene fornøyde

Direktøren i Helse Midt-Norge sier opp jobben. - Nå kan vi se framover, sier kjent moldelege.

Tvist om innsparingstiltak Tillitsvalgt for overlegene, Bernd Müller, mener direktørskiftet i Helse Midt-Norge er nødvendig for at alle skal kunne se fremover.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Mandag sa styrelederen Marthe Styve Holte opp jobben sin i Helse Midt-Norge RHF med øyeblikkelig virkning. Tirsdag fulgte administrerende direktør Trond Michael Andersen etter.

Dermed rakk Ola H. Strand å være konstituert styreleder kun i ett knapt døgn før han fikk oppsigelsen fra Trond Michael Andersen i hånda.

Mangler tillit

- Jeg opplever å ikke lenger ha nødvendig tillit for å kunne utføre en god jobb som toppleder i virksomheten, sier Andersen i sin begrunnelse for oppsigelsen.

- En nødvendig avgang slik situasjonen utviklet seg, sier moldelege Bernd Müller, som er medlem i Akademikernes samarbeidsutvalg.

- Hvorfor hadde dere ikke tillit til direktøren?

- Vi ønsker ikke å diskutere enkeltsituasjoner eller enkeltforhold. Men vi opplevde at alvorlige saker ikke ble tatt fatt i eller fulgt opp. Og Andersen hadde utilstrekkelige faglig og analystisk innsikt til å kunne utføre jobben?

- En feilansettelse?


Ansatte krever at direktøren må gå

Her er brevet som fikk Marthe Styve Holte til å gå av som styreleder

- Tja.. i ettertid kan vi vel si det slik. Husk dette er en av de fire toppstillingene i Helse-Norge. Og Andersen var ikke rett mann til den oppgaven.

Populær leder

Nå blir Daniel Haga blir konstituert i stillingen som administrerende direktør, slik han ble før Andersen ble ansatt.

Dette faller i god jord hos mange av de tillitsvalgte.

- Daniel Haga er er en erfaren leder og han har bakgrunn som almennlege. Det er positivt at han har medisinsk erfaring og at han også tidligere har vært konstituert som direktør, mener Müller.

- Vil direktørendringene påvirke sjukehuskampen i Molde og Kristiansund?

- Det er positiv at det nå kommer en ny direktør samtidig som det tiltrår ny HR-direktør og ny medisinsk direktør. Det blir en bra trio. Og den fremste oppgaven er å sikre at et nytt sykehus for en faglig bredde slik at pasientene velger det, og dermed sikrer en økonomisk drift.

- Betyr det en styrking av mulighetene for Hjelsetalternativet?

- Jeg mener at alle tjener på å ikke ha fokus på beliggenhet, men på innhold. Og at et nytt sykehus må bli bedre enn de to vi har i dag, sier Bernd Müller.

Ett år i jobben

Trond Michael Andersen tok over jobben etter Gunnar Bovim som gikk av for å begynne som rektor ved NTNU i fjor. Andersen kom fra jobben som høyskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og gikk til stillingen som administrerende direktør i Helse Midt-Norge i august i fjor. Han fikk et drøyt år i jobben før han sa opp stillingen tirsdag.

Men tilliten fra de ansatte var etterhvert skral.

Viktige oppgaver

Fungerende styreleder Ola H. Strand takker i en pressemelding Trond Michael Andersen for stor innsats som administrerende direktør.

Strand påpeker at det nå er viktig at organisasjonen fokuserer på de store og viktige oppgavene som ligger foran.