Sunnmøre støtter Hjelset

Sunnmøre Regionråd går inn for sjukehus på Hjelset.
Nyheter

Et nytt sjukehus bynært Molde står sterkest, mener Sunnmøre Regionråd. Regionrådet mener også at sjukehusplassering nær Molde vil være gunstig for pasientene fra Sunnmøre.

Sunnmøre Regionråd ga sin uttalelse til Helse Møre og Romsdal 29. september. I den fem sider lange uttalelsen viser Sunnmøre Regionråd til at et nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal plassert bynært Molde, fremdeles står sterkest.Attraktivt sjukehus

I uttalelsen skriver Sunnmøre Regionråd blant annet:

«Eit nytt sjukehus bynært Molde vil ha størst pasientgrunnlag, vil ligge sentralt, vil være attraktivt for framtidig rekruttering og tilflytting, og vil i mange samanhengar profittere på nærleik til ein by med mange etablerte tenester og funksjonar. Molde har eit variert næringsliv, mange offentlege arbeidsplassar og mange natur- og kulturtilbod. Det er grunn til å tru at dette i sum gir den attraktiviteten ein ønskjer, noko som er særs viktig ved val av lokalisering».

Sunnmøre Regionråd ser også plassering av et nytt sjukehus bynært Molde som et pluss også for pasienter fra Sunnmøre.

«Sett i høve til lokalisering av føretaket sine andre sjukehus, vil lokalisering nær Molde også være gunstig for innbyggarane på Sunnmøre i den grad dei ynskjer å få behandling ved Sjukehuset Nordmøre og Romsdal», skriver lederen for regionrådet, Jan Kåre Aurdal, i høringsuttalelsen.