Skjerper overvåkningen av Mannen

Men Fylkesmannen frykter ikke stort ras.
Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal varsler at de denne uka skjerper overvåkningen av fjellsida ved Mannen i Romsdalen. Observasjoner gjør at de mener det er økt fare for skred, men at dette ikke vil ramme bosetning eller infrastruktur.


Fjellparti rørte seg 8 millimeter - på én uke!

Reell fare for at stein tilsvarende 4.000 lastebillass vil rase i Romsdalen - innen kort tid.


– Fylkesmannen understreker at observasjonene i fjellsida og de geofaglige vurderingene ikke peker i retning av økt fare for et stort fjellskred fra Mannen, melder de på egne nettsider.

Inntil det eventuelt er aktuelt å heve beredskapsnivået til gult nivå, blir situasjonen håndtert av Rauma kommune og Åknes/Tafjord Beredskap IKS.