- Bondevik overrasket meg stort

Prest Midttømme møtte kvinneprestmotstander Bondevik i 1996. Det ble et overraskende møte.

- Odd Bondevik var en mann med mye hjertevarme, humor og glimt i øyet. Det kom sjelden fram i media, sier Ingeborg Midttømme. Den tidligere Møre-biskopen var til stede da Ingeborg Midttømme ble vigslet til biskop i Møre 21. september 2008.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Søndag kveld ble det kjent at Odd Bondevik, biskop i Møre i 17 år, døde lørdag etter lengre tids sjukdom. Hans etterfølger i Møre, biskop Ingeborg Midttømme, husker godt sitt første ordentlige møte med ham. Det skjedde i 1996 på Granavollen på Hadeland, på et kurs for teologistudenter som skulle være sommervikarer som prester. Bondevik, kjent som kvinneprestmotstander, hadde tatt initiativ til kurset, og Ingeborg Midttømme var hyret inn som leder og lærer.

– Da var jeg flere dager på Granavollen sammen med Bondevik. Og der overrasket han meg stort. En dag kom han bort og spurte om jeg ikke ville forrette nattverden sammen med ham. Jeg husket jeg tenkte «hva i all verden!» Da hadde han skiftet standpunkt om kvinnelige prester. Han hadde ikke gått ut med det ennå, men viste det altså ved handling. For meg var det en følelsesmessig sterk opplevelse, forteller Midttømme. Og:

– Han brukte ikke så store ord, og ble opplevd som veldig troverdig. Han viste tillit og fikk tillit og respekt tilbake.


Odd Bondevik er død

Mangeårig Møre-biskop Odd Bondevik (73) døde i helga.

 

- Behagelig, ærlig, tydelig

Senere ble Midttømme leder i Den norske kirkes presteforening, og hadde mye å gjøre med biskop Odd Bondevik, som da var preses – «fremst blant likemenn» - i det norske bispekollegiet.

– Det var et veldig behagelig samarbeid. Han var ærlig og tydelig og visste hva han sto for, samtidig som han var villig til å lytte.

– Har han vært et forbilde for deg som biskop på noen måter?

– Ja, det har han, særlig på to områder. Det ene er som svært avholdt forkynner. Årene som misjonær hadde lært ham å holde fram det enkle, og det var nåden, det sentrale i evangeliet.

– Det andre er hans store engasjement for å ta vare på skaperverket, som jeg får lov å fortsette. Han ble kjent som den første miljøbiskopen. Han gjorde det jeg ikke har klart – han tok toget og viste at han mente alvor med viktigheten av å redusere utslipp. Han er et forbilde i det å la handling følge ord.

Avholdt forkynner

Midttømme overtok etter Bondevik som biskop i Møre i 2008.

– Hvilket ettermæle etter Bondevik har du møtt på grasrota i bispedømmet?

– Det må være at han var en avholdt forkynner. Siste gang han var i Møre – en gang i mars i fjor – kom han for å tale på et lite jubileum i Nordbyen kirke. Det sier noe om hvem han var.

Internasjonalt engasjert

Det var også Odd Bondevik som tok initiativ en vennskapsavtale mellom Møre og Nordre bispedømme i Ungarn. Han så at de trengte en kontakt utenfor Øst-Europa.

– Han gjorde mye for å løfte situasjonen til søsterkirker. Det henger nok sammen med hans tid som generalsekretær i Misjonsselskapet. Hans ståsted var at vi aldri kan være oss selv nok, vi er del av en verdensvid kirke.

– På hvilke områder kjenner du slektskap med ham, i tillegg til miljøengasjementet?

– Jeg håper jeg får lov å fortsette å peke på nåden, så enkelt som mulig. Ellers merket jeg meg at han gikk i rette med merkelappen konservativ. Han ville ikke settes i bås, og mente det er farlig å redusere mennesker til slike definisjoner.

– Apropos konservativ, er det et slektskap du opplever med ham?

– Jeg vil heller ikke bruke den merkelappen, men jeg har samme teologiske grunnholdning som ham.

Honnør til Bondevik

Midttømme tror den grunnholdningen har bidratt til at det som var av skepsis mot henne som kvinnelig biskop fort stilnet.

– Det var ikke lenge det var tema at jeg var kvinne. Man så at selv om jeg var en yngre kvinne og han en eldre mann, så var mye av budskapet gjenkjennelig.

– Bondevik skiftet syn på kvinnelige prester. Hva tenker du rundt muligheten for å skifte syn på homofile prester, der du er i mindretall blant biskopene?

– Min ekteskapsforståelse får noen følger, noen rammes av det. Som biskop driver jeg et kontinuerlig teologisk arbeid, det er en sentral del av min oppgave. Og det går ikke an å si at det teologiske arbeidet er et liksomarbeid og aldri vil tilføres noe nytt. I dag ser jeg at ikke at jeg vil endre min ekteskapsforståelse, slik jeg leser Bibelen. Men det teologiske arbeidet må stadig fortsette. Og her gir jeg honnør til Odd Bondevik. Han jobbet med sine teologiske standpunkt og kom etter hvert til en annen forståelse i spørsmålet om kvinnelig prester. Det står det stor respekt av.

Holdt forhold skjult i 25 år

Mange har blitt grepet av en personlig side ved Bondeviks liv. Han holdt forholdet til sin skilte kjæreste hemmelig i 25 år i frykt for at det skulle ødelegge for virket som biskop hvis de giftet seg. Da Bondevik ble pensjonist, giftet han seg med sin Wenche Yamamoto. Men de fikk altså bare to år sammen før han døde lørdag.

– Er det slik at vervet som biskop krever at man ofrer personlige lykke og avstår fra å leve som helt menneske hvis man risikerer å støte noen ved det?

– Det var et kjennetegn ved ham at han satte seg selv og egne behov til side for å kunne fylle kirkens behov så godt han kunne.  

– Er det godt for kirken?

– Nei, i det lange løp er det nok ikke det. Men slik var han, og det valget tok han, sier Midttømme. Og:

– Samtidig er det viktig at vi som kirke våger å snakke sant om våre liv og våre livserfaringer. Og det er viktig at vi som ledere kan søke råd hos andre, gjerne andre biskoper, og spørre «hva gjør jeg nå?». Så slipper man å være alene med avgjørelser som kanskje kunne fått et annet utfall.

– Glimt i øyet

Ingeborg Midttømme ønsker å løfte fram en side ved Odd Bondevik som sjelden kom fram i media.

– Han var en mann med mye hjertevarme, humor og glimt i øyet. Heller ikke alle han møtte, oppdaget det fordi han var beskjeden på egne vegne, sier hun.

Hun skulle ønske alle som opplevde Bondevik i ulike sammenhenger nå kan dele disse minnene med hverandre, blant annet fortellinger fra visitaser der en biskop får mulighet til å bli bedre kjent med folk og vise mer av seg selv.

– Disse sidene av ham hører med i bildet av den flotte mannen han var.