– Har tillit til Eidsvik

Ordfører Per-Kristian Øyen (Ap) i Kristiansund ser fram til nytt sjukehus på Frei. Hvis det ikke kommer, vil det skape åpne sår som det vil ta lang tid å lege, tror han.
Nyheter

Spenningen stiger i sjukehussaka fram mot vedtaket om tomtevalg den 18. desember. Vi stilte fem likelydende spørsmål til ordførerne Per-Kristian Øyen, Kristiansund, Odd Steinar Bjerkeset, Gjemnes og Torgeir Dahl, Molde:

1. Hva vil det bety for kommunen din dersom det nye sjukehuset blir plassert på ei tomt der?

– Et nytt sjukehus på Frei betyr 2000 arbeidsplasser, 1000 av disse er nye. Det nye sjukehuset vil bli en kjempemotor med enorm betydning både for Kristiansund og regionen rundt. Kristiansund trenger dessuten flere offentlige arbeidsplasser. Et nytt sjukehus vil sette fart i og forsterke den positiviteten vi opplever i Kristiansund i dag.

2. Dersom tomta din kommune har pekt ut ikke blir valgt som sjukehustomt, hva ser du da blir konsekvensene?

– Dersom vi skulle tape kampen, vil det være dramatisk for Kristiansund. Vi vil miste både offentlige kompetansearbeidsplasser og store skatteinntekter. Vi har få offentlige arbeidsplasser fra før, Kristiansund er den kommunen som vil tape mest dersom et annet alternativ enn Frei blir valgt.

3. Hva kommer du og kommunen din i så fall til å foreta dere?

– Jeg har fått referert det Astrid Eidsvik uttalte i Romsdals Budstikke torsdag om faren for omkamp. Min holdning er at når avgjørelsen er tatt, må alle akseptere det.

4. Hva tenker du om samarbeidet mellom kommunene Kristiansund, Gjemnes og Molde etter at avgjørelsen om tomt er tatt den 18. desember?

– Sjukehussaka har gjennom mange år bidratt til at Molde og Kristiansund ikke har fått ut det beste i seg sjøl. Dersom plasseringen går mot oss, tror jeg ikke sårene kommer til å gro på lenge, om noen gang.

5. Tas avgjørelsen på grunnlag av faglige vurderinger eller politiske argumenter?

– Hittil har saksutredningen vært basert på faglig grunnlag, uten at jeg vet hvor sterkt den politiske ledelse er inne nå. Jeg har tiltro til prosessen rundt valg av tomt, og har ingen grunn til mistillit til det arbeidet Astrid Eidsvik og Espen Remme har gjort så langt. Mitt håp er et nytt sjukehus plassert nær Kristiansund, bygd på faglig gode begrunnelser. Nå nærmer vi oss målsnora, vi jobber for at Kristiansund og Frei skal vinne denne kampen.