Seks bilførere kjørte for fort

Trafikkontroll i Midsund.
Politi

Politiet gjennomførte ein trafikkontroll på fylkesveg 668 i Ugelvika i Midsund onsdag. Det resulterte i seks forenkla forelegg. Høgaste målte hastighet var 84 km/t i 60-sona der kontrollen var gjennomført.