Nettavisen: Tidligere Molde-spiller møter ikke til egen ankesak og er etterlyst internasjonalt

Den tiltalte i voldtektssak møter etter alt å dømme ikke når ankesaka starter i Molde onsdag. Saka blir utsatt dersom han ikke møter.

Statsadvokat: Ingvild Thorn Nordheim.  Foto: Kjell Langmyren

Dommer

Det er Nettavisen som skriver dette tirsdag kveld. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i Møre og Romsdal bekrefter opplysningene:

– Vi har gjort alt vi kan, og brukt alle kanaler for å nå ham. Vi har fått bekreftet både av hans forsvarer og agent at han kjenner til berammingen for ankeforhandlingene, men det er lite trolig at han møter, sier hun til Nettavisen.


Forsvarer Mette Yvonne Larsen og bistandsadvokat John Christian Elden kunne ikke stille da anken ble flytta for andre gang l Fem nye vitner er innkalt

Nye advokater inn i anke av voldtektssak

Det blir et annet mannskap enn først planlagt når Frostating lagmannsrett til uka behandler anken i voldtektssaka mot en tidligere MFK-spiller. Og fem nye vitner er innkalt.


Hun legger til at han er internasjonalt etterlyst, og befinner seg, etter det hun kjenner til, i sitt opprinnelige heimland.

Saka blir utsatt

Ankesaka i Frostating lagmannsrett skal etter planen starte i Molde onsdag klokka 9, men vil bli utsatt dersom tiltalte ikke møter.

– Ja, siden det er snakk om lang straff og der er påtalemyndighetens anke, så blir den utsatt dersom han ikke møter, skriver Ingvild Thorn Nordheim i en SMS til Romsdals Budstikke.


Elden: – Må pågripes raskt slik at saka kan avsluttes

John Christian Elden sier utsettelsene går ut over kvinnas voldtektsbehandling.


– Ikke lovlig stevnet

Grunnen til at tiltalte ikke vil møte, skal være at han mener han ikke er lovlig stevnet.

– Selv om han skulle kjenne til den kommende rettssaken, må han signere et dokument, selve stevningen, for at han skal være å anse som «lovlig stevnet», skriver Nettavisen.

De har også innhentet en kort kommentar fra fotballspillerens advokat, Jørgen Løvdal, som overtok saka da Mette Yvonne Larsen ikke kunne ta den fordi den ble framskyndet.

– Tiltalte er ikke lovlig stevnet til ankesaken, skriver Jørgen Løvdal i en SMS til Nettavisen.

Berammet for tredje gang

Dette er tredje gang anken berammes. Første gang ble den avlyst da et viktig vitne, tross plikt til å møte opp, likevel ikke stilte. Han valgte i stedet treningsleir i Danmark.

Det er av hensyn til den fornærmede kvinnen at anken er flytta for andre gang, til 12. juni.

Stjerneadvokat John Christian Elden, bistår den fornærmede kvinna i saka.

– Usikkerheten er en lidelse for min klient. Voldtekten har påført henne store dokumenterte skader, og hun blir satt tilbake i behandlingen ved slike utsettelser, sier han til Nettavisen.

Elden møter selv ikke til ankesaken da han er opptatt. Sidsel Katralen fra Eldens kontor møter som bistandsadvokat i stedet.

13 vitner

13 skal vitne i anken, mot 8 i tingretten.

Onsdag 12. juni skal fornærmede forklare seg.

Torsdag 13. juni er det satt opp 10 vitner, der flere på ulike vis var involvert natt til 14. mai 2017 da voldtekten skjedde, ifølge tiltalen.

Fredag 14. juni er det satt opp tre vitner, deriblant den tiltaltes tidligere arbeidsgiver i MFK, Øystein Neerland.

Tiltalen

Fotballspilleren står tiltalt etter Straffelovens paragraf 292, jamfør 291, for voldtekt av en person ute av stand til å motsette seg handlingen «på grunn av søvntilstand og/ eller beruselse», ofte kalt sovevoldtekt eller festvoldtekt.

Frikjent for straff, dømt til erstatning

I tingretten ble den voldtektstiltalte fotballspilleren i delt rett frikjent i straffesaka, der beviskravet er svært strengt.

I sivildelen av rettssaka, der beviskravet er svakere, ble han imidlertid dømt til å betale kvinna erstatning. Det skyldes at dommerne enstemmig kom til at fotballspilleren klart mest sannsynlig var skyldig i voldtektstiltalen. Dommen falt 20. august i fjor.