Får 12 millioner til stort forskningsprosjekt:

Skal forske på forebygging av partnervold

– I sju av ti partnerdrap er det en voldshistorikk før drapet skjer, sier Solveig Karin Bø Vatnar.

Noen av de som skal forske: Fremst i bildet: Kristine Vaadal, Silje Louise Dahl, Solveig Karin Bø Vatnar, Kjartan Leer-Salvesen, Astrid Vølstad, Christine Nordby, Veronica Kvalen Pilskog, Morten Holmboe, Ingrid Løining Ørum, Stål Bjørkly, Thea Beate Brevik og Susanne Thon Kristiansen.  Foto: Jens Petter Straumsheim

Nyheter

Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda har i samarbeid med Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og Oslo universitetssykehus fått 12 millioner kroner fra Norges Forskingsråd. Sammen skal de forske på forebygging av partnervold, ved å se på «avvergingsplikten». Prosjektet skal gå over fem år, og har fått navnet «Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence».