Ustabilt nødnett: – Men ingen fare

– Så langt har vi alt under kontroll.

Fikk rerveløsning: Finn Kjetil Viken, brann- og redningssjef i HUstadvika.  

Nyheter

Nødnettet i Hustadvika har vært ustabilt, men det har ikke vært fare for beredskapen, ifølge brann- og redningssjef Finn Kjetil Viken.