Fortsatt langt igjen til et normalår for Molde lufthavn

Ny koronabrems i desember til tross – trafikktallene for i fjor var bedre enn året før.

KORONABREMS: Høstens trafikkøkning over Molde lufthavn Årø fikk seg en skikkelig brems i desember. Men totalt sett, var det vekst for Molde lufthavn i fjor, selv om det fortsatt er et stykke igjen til normaltrafikken.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

191.285 passasjerer reiste til og fra Molde lufthavn Årø i løpet av fjoråret. Dette er en vekst på 5,1 prosent sammenlignet med året før. Innlandstrafikken økte med 10,8 prosent, mens utlandstrafikken ble redusert med hele 95,7 prosent, viser de siste tallene fra Avinor.