Lyste ut seks fastlege-stillinger – så mange har søkt

Mange kommuner sliter med å få nok fastleger – det gjør også Molde kommune.

FÅR IKKE NOK FASTLEGER: Molde kommune har nå fem ledige fastlegehjemler i tillegg til et ledig vikariat i 100 prosent. Noen av stillingene har vært ledige i lang tid.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

De siste årene har det vært hard kamp om fastlegene. Det har blant andre Molde kommune fått erfare, som i høst lyste ut hele fem ledige hjemler og ett vikariat. Alle med søknadsfrist tirsdag denne uka.