Roper varsko om mangel på fagfolk:

Mangler sjukepleiere i hele Molde – koster kommunen dyrt

Det meste av merforbruket i helse og omsorg skyldes mangel på fagfolk. Hele 37 millioner kroner er brukt på ekstravakter og overtid i år.

BRUKER MER ENN BUDSJETT: Hvis Råkhaugen skal greie seg på budsjett og samtidig ha ønsket bemanning, bør omsorgssenteret egentlig legge ned 8 senger og omfordele personalet til de sjukeste beboerne, påpeker kommunalsjefen i siste økonomirapport. Råkhaugen bruker trolig 11 mill. kr mer enn budsjett i år.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Rekrutteringsutfordringene tilspisser seg, slår kommunalsjef for helse og omsorg i Molde, Tanja Thalén, fast.