Fødetilbudet avklares i Stortingsmelding

Utforminga av framtidas fødetilbud i Molde og Kristiansund vil bli avklart i en stortingsmelding om barsel- og fødetilbudet i hele landet, sier Hans Inge Myrvold (Sp).

FØDE I BEGGE BYER: Helsepolitiker Hans Inge Myrvold (Sp) sier løyvinga på 25 millioner skal sikre et godt fødetilbud i Kristiansund også etter 2025. Det skal konkretiseres i kommende stortingsmelding.   Foto: Stortinget

Vår forutsetning for løyvinga er at det skal være faglig forsvarlig fødetilbud i Kristiansund.

Hans Inge Myrvold (Sp)
Nyheter

Mens Senterpartiet i valgkampen lovet føde og akutt i Kristiansund også i framtida, sa Ap-leder og nå statsminister Jonas Gahr Støre at «I lys av historia, og der vi er på veg, meiner vi dette er funksjonar som må planleggast for fellessjukehuset.»