Helseministeren:

Fødeløsning vurderes seinere – men Hjelset følger planen

– Det skal gjøres en vurdering fram mot 2025 om det videre fødetilbudet. Så står det at vi skal bygge Hjelset med alle planlagte funksjoner, sier helseministeren.

MILLIONPAKKE TIL UTDANNING: – Vi håper pengene blir brukt til LIS-stillinger (leger i spesialisering) og til utdanningsstillinger for jordmødre, anestesisjukepleiere og spesialister. Det sier helseminister Ingvild Kjerkol om de 100 millionene regjeringa vil bevilge til Helse Møre og Romsdal.   Foto: MARIT HEIENE

Begrunnelsen for ekstrabevilgninga er å få til stabil bemanning så man kan gjenåpne føden i Kristiansund fram til man har fellessjukehuset.

Ingvild Kjerkol, helseminister
Nyheter

Fødeavdeling eller ikke i Kristiansund når fellessjukehuset tas i bruk i 2025? Svaret avgjør om fødeavdelinga i fellessjukehuset SNR Hjelset blir dobbelt så stor som hver av avdelingene i Molde og Kristiansund, eller om begge forblir små med under én fødsel daglig i snitt.