Nå har politikerne i helse og omsorg bestemt seg – dette skjer med Vistdal

Politikerne vil bygge nye omsorgsboliger i Vistdalen, men det skal ikke være et bemannet bofellesskap som i dag.

Faglighet: Inger Cecilie Frisvoll (KrF) vil bytte ut et bemannet bofellesskap med ubemannete omsorgsboliger i Vistdal: – Det handler ikke om penger. Det handler om at det må være faglig forsvarlig. Jeg sier ikke at det ikke er faglig forsvarlig i dag, men det er stor fare for at det blir det, sa Frisvoll.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Etter en utsettelse fra november, og mer utredning av kostnadene ved en eventuell renovering av Vistdal bofellesskap, anbefalte kommunedirektøren igjen å legge ned Vistdal bofelleskap.